Το παρόν ebook με τίτλο “Κανονισμός Εκπαίδευσης Σχολών ΕΟΟΑ 2021” περιγράφει διεξοδικά τον τρόπο οργάνωσης, την διδακτέα ύλη, την αξιολόγηση, τα δικαιολογητικά καθώς και πολλές άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση & διεξαγωγή σχολών ορειβασίας, αναρρίχησης & ορειβατικού σκι της ΕΟΟΑ, μετά την τελευταία αναθεώρηση του, τον Φεβρουάριο του 2021.