Όπως σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινής μας ζωής, έτσι και στον τομέα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας, για το θέμα των πιστοποιήσεων. Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι άλλο «Βεβαίωση» και άλλο «Πιστοποίηση».

Η πρώτη χορηγείται απευθείας από τον πάροχο της εκπαίδευσης (π.χ. Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης), μετά από εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον πάροχο της εκπαίδευσης στο τέλος της σχολής και αποδεικνύουν την επάρκεια του εκπαιδευόμενου στα αντικείμενα που διδάχθηκε. Η δεύτερη χορηγείται από ανεξάρτητο φορέα ή δημόσια αρχή, κατόπιν εξετάσεων που διενεργεί η δημόσια αρχή (π.χ ο ΕΟΠΠΕΠ) ή ο εγκεκριμένος φορέας (π.χ. η DQS Hellas).

Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος ΙΕΚ (π.χ. ΙΕΚ Συνοδών Βουνού), αφού ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του στο ΙΕΚ και πάρει τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, στην συνέχεια για να πιστοποιηθεί, θα πρέπει να πάρει μέρος και να περάσει επιτυχώς, τις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από άλλο ανεξάρτητο εγκεκριμένο φορέα (π.χ. για τους απόφοιτους των ΙΕΚ ο φορέας αυτός είναι ο ΕΟΠΠΕΠ).

Όσον αφορά την εκπαίδευση στον χώρο της ορειβασίας και αναρρίχησης, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις, από τις οποίες άλλες έχουν επαγγελματικό και άλλες ΜΗ επαγγελματικό χαρακτήρα. Ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα πλάνα και τις επιδιώξεις σας, θα προσπαθήσουμε μέσα από το παρόν άρθρο να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καταλληλότερη για εσάς.

Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους απόφοιτους των τμημάτων της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, μετά από γραπτές & πρακτικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος κάθε σχολής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί επίσημο αποδεικτικό έγγραφο επιτυχούς παρακολούθησης της εκπαίδευσης και δίνει το δικαίωμα ένταξης στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο ξεκινώντας από το τμήμα αρχαρίων έως και εκπαιδευτών.

Πιστοποίηση ΕΣΥΔ-DQS-ΣΕΤΕΥΔΑ

Πρόκειται για πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στην ειδικότητα «Εμψυχωτής/Συνοδός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής», η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται από την DQS Hellas (www.dqs.gr) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (www.hateoa.gr). Η DQS είναι διεθνής φορέας πιστοποιήσεων με ISO 17024, διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης σε διάφορα αντικείμενα και αναγνωρίζεται επίσημα σε 80 χώρες του κόσμου ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Η παραπάνω διαδικασία πιστοποίησης έχει εγκριθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων (www.esyd.gr) του Ελληνικού κράτους. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, η αρμοδιότητα του είναι να αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

Προς το παρόν έχουν εγκριθεί από τον Ε.ΣΥ.Δ οι πιστοποιήσεις στις ειδικότητες Εμψυχωτών/Συνοδών Ορεινής Πεζοπορίας και Ποδηλασίας, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανοίξουν και οι ειδικότητες : Αναρρίχησης, Canyoning, Rafting, Αλεξίπτωτου πλαγιάς, Sea Kayak, Πάρκων Περιπέτειας και Αστικού τουρισμού. Ο ΣΕΤΕΥΔΑ είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε οι παραπάνω πιστοποιήσεις να οδηγούν μελλοντικά και σε Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος (προς το παρόν η πιστοποιήσεις αυτές δεν οδηγούν σε ΑΑΕ από το Ελληνικό κράτος).

Απόλυτα εναρμονισμένη με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης προετοιμάζει, όσους από τους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης των ειδικοτήτων «Εμψυχωτής/Συνοδός Πεζοπορίας» και «Εμψυχωτής/Συνοδός Αναρρίχησης» και μεριμνά για την πρακτική εξάσκηση καθώς και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων στις παραπάνω ειδικότητες.

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση κάποιας σχολής.

Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης ΕΟΟΑ

Η βεβαίωση αυτή δίνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (www.eooa.gr), στους απόφοιτους σχολών που διοργανώνονται αποκλειστικά και μόνον από συλλόγους, που είναι μέλη της ΕΟΟΑ. Η ΕΟΟΑ δίνει στους συλλόγους το δικαίωμα διοργάνωσης σχολών μόνο για τις δύο πρώτες βαθμίδες (αρχαρίων και μέσου επιπέδου), ενώ οι παραπάνω βαθμίδες (βοηθών εκπαιδευτών, εκπαιδευτών και οδηγών βουνού), διοργανώνονται απευθείας από την ΕΟΟΑ. Βάσει του καταστατικού της, απαγορεύεται αυστηρά, να πάρει κανείς μέρος στις σχολές αυτές, εάν δεν είναι επίσημα εγγεγραμμένο μέλος (είτε ταμειακά ενήμερο είτε όχι) , αναγνωρισμένου από την ΕΟΟΑ συλλόγου. Αν υπάρξει έστω και ένα μη εγγεγραμμένο μέλος ολόκληρη η σχολή ακυρώνεται. 

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά, να πάρουν μέρος σε σχολές της ΕΟΟΑ, όσοι έχουν δελτίο αθλητή συλλόγου της ΕΟΟΑ και συμμετέχουν σε αγώνες στο Ολυμπιακό άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης. Τέλος, όπως έχει επανειλημμένος αναφέρει η ΕΟΟΑ σε ανακοινώσεις της, για την ενημέρωση του ευρύ κοινού, οι βεβαιώσεις των Σχολών Αρχαρίων, Μέσου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών, Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι καθώς και η βεβαίωση της Σχολής ή του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων που χορηγεί η ΕΟΟΑ, ΔΕΝ αποτελούν τίτλους για επαγγελματική χρήση (αναγράφεται ρητά επάνω στις βεβαιώσεις όπως φαίνεται στην φωτογραφία), αλλά προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες της ΕΟΟΑ και των σωματείων μελών της.

Οι εκπαιδευτές της ΕΟΟΑ μπορούν να ασκούν εκπαιδευτικό έργο αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια συλλόγων της ΕΟΟΑ και όχι επαγγελματικά, ενώ σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο απαγορεύεται να ασκούν εκπαιδευτικό έργο στον σύλλογο που ανήκουν, χωρίς προηγουμένως να έχει επισυναφθεί σύμβαση έργου με τον σύλλογο τους, δηλωμένη στο σύστημα “Εργάνη”.

Επαγγελματικούς τίτλους (Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος), η ΕΟΟΑ χορηγεί με βάση το άρθρο 19 του νόμου 864/1937 (ΦΕΚ 377/Α/27.9.1937), μόνον στους απόφοιτους της Σχολής Οδηγών Βουνού της ΕΟΟΑ. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (σημερινή ΕΟΟΑ) έχει μόνος το δικαίωμα να χορηγεί αδείας εις τους έχοντας τα προσόντα να χρησιμεύσωσιν ως επίσημοι οδηγοί των βουνών…». Σχετικά με το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού (www.hmga.gr).

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό κανονισμό της ΕΟΟΑ, για να να εισαχθεί κάποιος στην Σχολή Οδηγών Βουνού απαιτείται μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς και να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από τις σχολές Εκπαιδευτών Αναρρίχησης, Εκπαιδευτών Ορειβασίας και Εκπαιδευτών Ορειβατικού Σκί της ΕΟΟΑ. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον εκπαιδευτικό κανονισμό που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΟΟΑ (www.eooa.gr).

Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης ΕΟΟΑ

Η βεβαίωση αυτή δίνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (www.eooa.gr), στους απόφοιτους σχολών που διοργανώνονται αποκλειστικά και μόνον από συλλόγους, που είναι μέλη της ΕΟΟΑ. Η ΕΟΟΑ δίνει στους συλλόγους το δικαίωμα διοργάνωσης σχολών μόνο για τις δύο πρώτες βαθμίδες (αρχαρίων και μέσου επιπέδου), ενώ οι παραπάνω βαθμίδες (βοηθών εκπαιδευτών, εκπαιδευτών και οδηγών βουνού), διοργανώνονται απευθείας από την ΕΟΟΑ. Διευκρινίζεται ότι η ΕΟΟΑ δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται αυστηρά, να πάρει κανείς μέρος στις σχολές αυτές, εάν δεν είναι επίσημα εγγεγραμμένο μέλος (είτε ταμειακά ενήμερο είτε όχι) , αναγνωρισμένου από την ΕΟΟΑ συλλόγου.

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά, να πάρουν μέρος σε σχολές της ΕΟΟΑ, όσοι έχουν δελτίο αθλητή συλλόγου της ΕΟΟΑ και συμμετέχουν σε αγώνες στο Ολυμπιακό άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης. Τέλος, όπως έχει επανειλημμένος αναφέρει η ΕΟΟΑ σε ανακοινώσεις της, για την ενημέρωση του ευρύ κοινού, οι βεβαιώσεις των Σχολών Αρχαρίων, Μέσου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών, Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι καθώς και η βεβαίωση της Σχολής ή του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων που χορηγεί η ΕΟΟΑ, ΔΕΝ αποτελούν τίτλους για επαγγελματική χρήση (αναγράφεται ρητά επάνω στις βεβαιώσεις), αλλά προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες της ΕΟΟΑ και των σωματείων μελών της.

Επαγγελματικούς τίτλους (Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος), η ΕΟΟΑ χορηγεί με βάση το άρθρο 19 του νόμου 864/1937 (ΦΕΚ 377/Α/27.9.1937), μόνον στους απόφοιτους της Σχολής Οδηγών Βουνού της ΕΟΟΑ. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (σημερινή ΕΟΟΑ) έχει μόνος το δικαίωμα να χορηγεί αδείας εις τους έχοντας τα προσόντα να χρησιμεύσωσιν ως επίσημοι οδηγοί των βουνών…». Σχετικά με το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού (www.hmga.gr).

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό κανονισμό της ΕΟΟΑ, για να να εισαχθεί κάποιος στην Σχολή Οδηγών Βουνού απαιτείται μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς και να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από τις σχολές Εκπαιδευτών Αναρρίχησης, Εκπαιδευτών Ορειβασίας και Εκπαιδευτών Ορειβατικού Σκί της ΕΟΟΑ. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον εκπαιδευτικό κανονισμό που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΟΟΑ (www.eooa.gr).

Εάν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα, να πάτε να εγγραφείτε σε έναν ορειβατικό σύλλογο της ΕΟΟΑ, καταθέτωντας τα δικαιολογητικά και καταβάλλοντας το κόστος εγγραφής & συνδρομής στην γραμματεία του συλλόγου που έχετε επιλέξει. Βάσει καταστατικού, σε αρκετούς συλλόγους απαιτείται να περάσετε πρώτα από την διαδικασία του δόκιμου μέλους που συνήθως διαρκεί δύο μήνες με συμμετοχή σε συλλογικές (εθελοντικές συνήθως) δράσεις του συλλόγου. Στη συνέχεια, αφού εγκριθεί η εγγραφή σας από την ΕΟΟΑ, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο σύλλογο της για να κάνετε την σχολή. 

Βεβαίωση/Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Ειδικότητας «Συνοδών Βουνού»

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους απόφοιτους του τμήματος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με ειδικότητα «Συνοδός Βουνού». Το πρόγραμμα διενεργείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας (ΕΕΚΔΒΜΝ).

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά από διετή φοίτηση (4 εξάμηνα) και επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Ακολούθως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν μέρος, στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ. Εάν επιτύχουν και στις εξετάσεις αυτές, τότε λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης επιπέδου 5. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις, μέχρι την έκδοση του διπλώματος τους, χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι προς το παρόν η ανωτέρω πιστοποίηση ΔΕΝ οδηγεί σε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος «Συνοδού Βουνού» από το Ελληνικό κράτος, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για την ειδικότητα «Συνοδός Βουνού» των ΙΕΚ, ΔΕΝ έχουν καθοριστεί ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα. Αναμένεται η έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ του άρθρου 7 του Ν. 4582/2018 [ΦΕΚ 208/τΑ/2018], όπου θα καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ασκούντων το επάγγελμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [European Commission EU 2015/983 (4209) final 3.2.5], με βάση τον οποίο ο ενδιαφερόμενος κοινοτικός πολίτης, που θέλει να το ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη εθνική νομοθεσία.

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση (αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, εγκρίθηκαν είκοσι (20) νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο νέος Οδηγός Κατάρτισης των ΙΕΚ Συνοδών Βουνού.

Με βάση τον ορισμό και την περιγραφή της ειδικότητας, όπως αυτή αναφέρεται στον νέο οδηγό σπουδών, ο «Συνοδός Βουνού» αναπτύσσει την επαγγελματική δραστηριότητά του, ασκώντας καθήκοντα συνοδού ανάβασης κυρίως σε ορειβασία και ορεινή πεζοπορία, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του βουνού, εντός του τεχνικού πλαισίου που αναφέρεται παρακάτω και σε εναρμονισμό με τη Διακήρυξη του Τιρόλου, με τη χάραξη διαδρομής ανάβασης ή/και διάσχισης ιδιαιτέρως σε αλπικό πεδίο και καθοδήγηση ομάδας σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή ορεινού ενδιαφέροντος όπου συμπεριλαμβάνονται εθνικά πάρκα, περιφερειακά και επαρχιακά, καθώς και άλλες μορφές ενδεχομένως προστατευμένων περιοχών. Καθοδηγεί την ομάδα του με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον προκαθορισμένο από αυτόν στόχο.

Στο πεδίο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας περιλαμβάνονται: ένας ορεινός όγκος ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, όπως εθνικά πάρκα, σηματοδοτημένα ή μη μονοπάτια, φαράγγια, ορεινοί όγκοι, καταφύγια κ.λπ. Ο Συνοδός Βουνού, ασκεί το επάγγελμά του ως κύριο ή δευτερεύον, πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εποχικά, σε περιοχές που υφίσταται ξερό ή/και χιονισμένο πεδίο, με βλάστηση (δασωμένο) ή αλπικό, όπου ενδεχομένως για την ανάβαση ή διάσχισή του απαιτούνται ορειβατικά υλικά και τεχνικές, σε βραχώδεις ζώνες ή περάσματα μη συνεχούς δυσκολίας και χαμηλής έκθεσης και επικινδυνότητας (έως επιπέδου ΙΙΙ UIAΑ), καθώς και, τέλος, σε εκείνα τα χειμερινά πεδία που απαιτούν για την προώθηση τη χρήση τεχνικών μέσων με κλίση πεδίου έως 30ο.

Πανεπιστημιακός τίτλος ΤΕΦΑΑ

Στο χώρο των outdoors, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ή επιλογή εξειδίκευσης ανάλογα με το Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ γίνεται ως γνωστόν, μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και η φοίτηση είναι τετραετής, Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Προπονητές ΓΓΑ

Επίσης στο χώρο των outdoors, δραστηριοποιούνται και Προπονητές της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού (π.χ. Προπονητές Αγωνιστικής Αναρρίχησης), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει σχολές προπονητών της ΓΓΑ και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Προπονητών της ΓΓΑ. Για την συμμετοχή στις σχολές προπονητών της ΓΓΑ, απαιτείται είτε τίτλος ΤΕΦΑΑ, είτε συμμετοχές με δελτίο αθλητή σε αγώνες του συγκεκριμένου αθλήματος (π.χ. αγωνιστική αναρρίχηση, ορειβατικό σκι κλπ) ή και τα δύο. Συνήθως απαιτούνται πέντε χρόνια επίσημης αγωνιστικής δράσης χωρίς πτυχίο ΤΕΦΑΑ και δύο χρόνια για τους πτυχιούχους.

Επίλογος άρθρου

Ελπίζουμε το παρόν άρθρο, να σας βοήθησε να κατανοήσετε το ισχύον καθεστώς βεβαιώσεων & πιστοποιήσεων στον χώρο της ορειβατικής & αναρριχητικής εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε αυτό που είναι καλύτερο για εσάς. Αν παρόλα αυτά χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@basecamp.gr ή στο σταθερό/κινητό τηλέφωνο της σχολής: 211 4014 744 / 698 363 8000.