Η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι μια ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή, που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες της ορειβασίας και αναρρίχησης. Οι εκπαιδευτικές αυτές υπηρεσίες, αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το επίπεδο των αρχάριων έως εκπαιδευτών και εξεταστών (experts) στα παραπάνω αντικείμενα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, χωρίζεται σε δύο μεγάλους τομείς (σχολές): Την «Σχολή Βουνού» και την «Σχολή Βράχου».

 

 

 

Τεστ Γνώσεων Επιπέδου CL-1

Καλωσήρθατε στο τεστ γνώσεων της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Μονής Σχοινιάς ! 

Το τεστ αφορά το πρώτο επίπεδο αναρριχητικής εκπαίδευσης, γνωστό και ως CL-1 (Climber Level-1) και διεξάγεται στα πλαίσια του νέου εκπαιδευτικού συστήματος της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης.

Η συμπλήρωση του τεστ γνώσεων είναι υποχρεωτική για να σας χορηγηθεί η Πιστοποίηση επιπέδου CL-1, καθώς αφορά την αξιολόγηση σας ως προς το θεωρητικό σκέλος της εκπαίδευσης που πραγματοποιήσατε.

Το τεστ γνώσεων είναι ένα ακόμη εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών/τριών, αλλά και των εκπαιδευτών της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, ώστε να γνωρίζουμε τι τελικά..δεν γνωρίζουμε και να μπορέσουμε να το καλύψουμε. Σας συστήνουμε λοιπόν να συμπληρώσετε το τεστ μόνος/μόνη χωρίς βοήθεια, ώστε να προκύψει μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα των γνώσεων που έχετε λάβει από την σχολή.

Έναρξη

Αρχικά συμπληρώνετε στη φόρμα, τα στοιχεία σας Επώνυμο, Όνομα, Κινητό, Email, Ημ/νία Γεννήσεως & Περιοχή Κατοικίας. Για την σωστή συμπλήρωση της φόρμας, ακολουθείτε τις γνωστές οδηγίες που ισχύουν για όλες τις φόρμες, απλά εδώ σας τις υπενθυμίζουμε:

  1. Όλα τα πεδία της φόρμας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
  2. Συμπληρώστε τα πεδία “Επώνυμο”, “Όνομα” και “Περιοχή κατοικίας” με σωστά τονισμένα μικρά Ελληνικά γράμματα (εκτός από το πρώτο γράμμα π.χ Θεσσαλονίκη) και όχι με γράμματα greeklish.
  3. Στο πεδίο “Όνομα” συμπληρώστε το όνομα σας όπως αναγράφεται στην αστυνομική σας ταυτότητα και όχι το υποκοριστικό (π.χ Νικόλαος και όχι Νίκος).
  4. Στο πεδίο “Email” συμπληρώστε το email σας με μικρά λατινικά γράμματα (όχι κεφαλαία).
  5. Στο πεδίο “Κινητό τηλέφωνο” συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (π.χ 6983638000) ΧΩΡΙΣ το Ελληνικό πρόθεμα (0030 ή +30). Αν δεν έχετε Ελληνικό αριθμό κινητού, συμπληρώστε και το πρόθεμα της χώρας του αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας (πχ. +33).
  6. Στο πεδίο “Ημερομηνία Γεννήσεως” συμπληρώστε την ημερομηνία γεννήσεως σας ως εξής: ημ/μήνας/έτος (π.χ. 16/05/2004)
  7. Στο πεδίο “Περιοχή κατοικίας” συμπληρώστε την περιοχή κατοικίας σας (όχι την διεύθυνση σας) ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (π.χ Μαρούσι Αττικής)

Διεξαγωγή

Διαβάζετε προσεκτικά την εκφώνηση της κάθε ερώτησης. Πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται ως “ερωτήσεις-παγίδα” κάτι που είναι άλλωστε και το ζητούμενο, σε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. Αφού κατανοήσετε την εκφώνηση, απαντάτε και στις 30 ερωτήσεις του τεστ, επιλέγοντας κάθε φορά την σωστή απάντηση, ανάμεσα στις τέσσερις επιλογές που σας δίνονται, κάνοντας κλικ στο μικρό κύκλο που βρίσκεται στα αριστερά από την κάθε πιθανή επιλογή.

Επειδή κάθε ερώτηση έχει μόνο μια σωστή απάντηση (multiple choice test), το σύστημα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει μόνο μια επιλογή. Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του τεστ (έστω και λάθος) αλλιώς το σύστημα δεν τις καταχωρεί. 

Το χρονικό όριο διεξαγωγής του τεστ είναι 30 λεπτά.

Βαθμολόγηση

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας στην  εκπαίδευση που παρακολουθήσατε, προσμετράται τόσο η αξιολόγηση του πρακτικού, όσο και του θεωρητικού σκέλους, με αναλογία 70-30% (70% για το πρακτικό και 30% για το θεωρητικό).

Με βάσει την παραπάνω αναλογία, ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.) του παρακάτω τεστ που αφορά την αξιολόγηση σας στο θεωρητικό σκέλος, είναι 0,3 ενώ ο αντίστοιχος Σ.Β. που αφορά στο πρακτικό σκέλος (πρακτικές εξετάσεις), είναι 0,7 (30%+70%=100%).

Ερωτήσεις

Η παραπάνω μέθοδος βαθμολόγησης, ακολουθείται και στο θεωρητικό σκέλος. Έτσι, οι 30 ερωτήσεις του τεστ γνώσεων, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α) στις ερωτήσεις με υψηλό συντελεστή βαρύτητας που φέρουν το διακριτικό Υ.Β (εντός παρενθέσεως) και Β) στις ερωτήσεις με χαμηλό συντελεστή βαρύτητας που φέρουν αντίστοιχα το διακριτικό X.B.

Συνολικά υπάρχουν 10 ερωτήσεις με υψηλό συντελεστή βαρύτητας (Υ.Β) και 20 ερωτήσεις με χαμηλό συντελεστή βαρύτητας (Χ.Β). Οι ερωτήσεις Υ.Β δίνουν στον εξεταζόμενο για κάθε σωστή απάντηση μισή μονάδα, ήτοι: 0,5 x 10 = 5 μονάδες, ενώ οι ερωτήσεις Χ.Β δίνουν στον εξεταζόμενο 1/4 της μονάδας, ήτοι 0,25 x 20 = 5 μονάδες. Σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα, η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί ο εξεταζόμενος να επιτύχει, είναι: 5 + 5 μονάδες = 10 (Άριστα).

Η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων σε υψηλής & χαμηλής βαρύτητας, έχει γίνει με αντικειμενικά κριτήρια που βασίζονται στον βαθμό σοβαρότητας (επικινδυνότητας) του λάθους και την αμεσότητα με την οποία αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι ερωτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως “χαμηλής βαρύτητας” δεν είναι εξίσου σημαντικές ως γνωστικό αντικείμενο για τους εκπαιδευόμενους, γι’ αυτό άλλωστε και περιλαμβάνονται στο τεστ γνώσεων του επιπέδου CL-1.

Αποτελέσματα 

Για τα αποτελέσματα του τεστ γνώσεων βγαίνουν με μηχανογραφικό τρόπο και θα ενημερωθείτε γι’ αυτά με μήνυμα που θα σταλεί στο email που έχετε καταχωρήσει στην φόρμα του τεστ, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου.