Έχω κάνει εγγραφή στη Σχολή Βουνού για το:

    Από το πρόγραμμα της Σχολής Βουνού 2021-2022, επιλέγω για την πρακτική μου εκπαίδευση τις παρακάτω εξορμήσεις:

    Τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβουμε μέσα από την πιο πάνω φόρμα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη οργάνωση των εξορμήσεων της Σχολής Βουνού 2021-2022 και για κανέναν άλλο σκοπό και δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους.