ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης ιδρύθηκε το 2020, με σκοπό να αποτελέσει μια νέα οδό, στους τομείς της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια, η έντονη αστικοποίηση της ζωής στις πόλεις, σε συνδυασμό με την αμεσότητα της πληροφόρησης μέσω των social media, έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερος κόσμος να επιζητά στιγμές ξεγνοιασιάς, φυσικής άσκησης και ψυχικής ανανέωσης στα βουνά, συμμετέχοντας σε εξορμήσεις για ορειβασία, αναρρίχηση, canyoning κλπ.

Κομβικό σημείο για την ασφαλή, αποτελεσματική και ευχάριστη ενασχόληση μας με τις δραστηριότητες βουνού, αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση μας. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για ένα ανοιχτό σε όλους, σύγχρονο, κατανοητό και ομογενοποιημένο, εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τόσο ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα (εταιρίες, ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης, κρατικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α).

Εμπνευστής της ιδέας της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, είναι ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος, οδηγός βουνού και εκπαιδευτής ορειβασίας με 25ετή εκπαιδευτική εμπειρία και ανελλειπή ορειβατική δράση από το 1988.

Οργανωτική δομή

Η οργανωτική δομή του συστήματος της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια με επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα, σε άλλες δραστηριότητες (π.χ το σύστημα PADI για τις υποβρύχιες καταδύσεις), αλλά απουσιάζουν χαρακτηριστικά από την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα της ορειβασίας και αναρρίχησης.

Προδιαγραφές & Μεθοδολογία

Με σεβασμό στην ιστορία και το εκπαιδευτικό έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης έχει υιοθετήσει πλήρως τις προδιαγραφές, την μεθοδολογία και την διδακτέα ύλη των σχολών της ΕΟΟΑ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Εκπαιδευτικό Κανονισμό που είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΟΑ, με την οποία συνεργάζεται αρμονικά για την ανάπτυξη της ορειβασίας και της προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος.

Νέα τμήματα

Στα ήδη υπάρχοντα τμήματα του κανονισμού της ΕΟΟΑ, έχουν προστεθεί επιπλέον εκπαιδεύσεις, με σκοπό να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν και την προοπτική της επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων, στον ανερχόμενο τομέα των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπου ανήκουν η ορειβασία και η αναρρίχηση, ενώ μελλοντικά υπάρχει προοπτική, να συμπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες βουνού, όπως το ορειβατικό σκι, η κατάβαση φαραγγιών (canyoning) κ.α.

Συνεργασίες

Έχοντας ξεκάθαρα εξωστρεφή προσανατολισμό, η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης, είναι πάντα ανοιχτή σε συνεργασία (ή συνεργάζεται ήδη), με όλους τους αρμόδιους φορείς όπως ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ), η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ) κ.α.

Ελεύθερη πρόσβαση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το όραμα του δημιουργού της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, Κοτρωνάρου Παναγιώτη, είναι η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλους, όσους το επιθυμούν.

Οι υπάρχουσες σχολές ορειβασίας-αναρρίχησης της ΕΟΟΑ, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη, καθώς βάσει καταστατικού απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε μέλη συλλόγων. Απαγορεύεται αυστηρώς να πάρει μέρος κάποιος στις σχολές αυτές, εάν δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος, αναγνωρισμένου από την ΕΟΟΑ συλλόγου. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς, να πάρουν μέρος σε σχολές της ΕΟΟΑ, όσοι έχουν δελτίο αθλητή συλλόγου της ΕΟΟΑ.

Τέλος, όπως έχει επανειλημμένος αναφέρει η ΕΟΟΑ σε ανακοινώσεις της, για την ενημέρωση του ευρύ κοινού, οι βεβαιώσεις που χορηγεί στους απόφοιτους, δεν έχουν καμία απολύτως επαγγελματική ισχύ και προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για εσωτερική, εντός της ΕΟΟΑ, χρήση.

Εκπαιδευτικοί τομείς & επίπεδα

Ανάλογα με το είδος της δράσης, το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, χωρίζεται σε δύο τομείς: α) την ορειβατική εκπαίδευση και β) την αναρριχητική εκπαίδευση.

Κάθε τομέας περιλαμβάνει επτά (7) διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο των αρχαρίων έως και εκπαιδευτών.

Χάριν συντομίας και ευκολότερης κατανόησης, σε κάθε επίπεδο εκτός από τον τίτλο, έχει δωθεί και μια κωδική ονομασία, που αποτελείται από δύο λατινικά γράμματα και ένα αριθμό. Για την ορειβατική εκπαίδευση ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «ML» από τα αρχικά των λέξεων “Mountaineer Level” (π.χ ML-1), ενώ για την αναρριχητική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «CL» από τα αρχικά των λέξεων “Climber Level” (π.χ CL-1).

Τα επτά (7) επίπεδα Ορειβατικής Εκπαίδευσης της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

ML-1  Σχολή Ορειβασίας Βασικής Εκπαίδευσης
ML-2  Σχολή Αρχηγών Ορεινής Πεζοπορίας
ΜL-3  Σχολή Αλπινισμού
ML-4  Σχολή Ορεινής Διάσωσης
ML-5  Σχολή Αρχηγών Χειμερινής Ορεινής Πεζοπορίας
ML-6  Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-7  Σχολή Εκπαιδευτών Ορειβασίας

Τα επτά (7) επίπεδα αναρριχητικής εκπαίδευσης της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

CL-1  Σχολή Αναρρίχησης Μονής Σχοινιάς
CL-2  Σχολή Αναρρίχησης Πολλαπλών Σχοινιών
CL-3  Σχολή Παραδοσιακής Αναρρίχησης
CL-4  Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου
CL-5  Σχολή Συνοδών Αναρρίχησης Μονής Σχοινιάς
CL-6  Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης
CL-7  Σχολή Εκπαιδευτών Αναρρίχησης

Πιστοποιήσεις

Σχετικά με το ισχύον καθεστώς πιστοποιήσεων, της ορειβατικής & αναρριχητικής εκπαίδευσης, διαβάστε το αναλυτικό άρθρο στο blog της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στο link: https://www.basecamp.gr/blog-pistopoiiseis-ekpaideysis/

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Οι προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις για το προσεχές χρονικό διάστημα έχουν ως εξής:

Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας | Επίπεδο ML-1
Έναρξη: Όλο το χρόνο διαδικτυακά, ασύγχρονα


Σχολή Αναρρίχησης Βράχου | Επίπεδο CL-1
Έναρξη: 26/6/2021, Ναύπλιο, Αττική, Λαγκάδα, Λεωνίδιο


Σχολή Αναρρίχησης Βράχου | Επίπεδο CL1/CL2
Έναρξη: 31/7/2021, Κάλυμνος