Η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι ιδιωτική σχολή, η οποία παρέχει ένα ευέλικτο και ανοιχτό σε όλους, σύστημα εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες της ορειβασίας και της αναρρίχησης, από το επίπεδο του ερασιτέχνη χομπίστα μέχρι και του επαγγελματία εκπαιδευτή.

Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, χωρίζεται σε δύο τομείς: α) την ορειβατική εκπαίδευση και β) την αναρριχητική εκπαίδευση. Κάθε τομέας περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο των αρχαρίων έως και εκπαιδευτών. 

Χάριν συντομίας και ευκολότερης κατανόησης, σε κάθε επίπεδο εκτός από τον τίτλο, έχει δωθεί και μια κωδική ονομασία, που αποτελείται από δύο λατινικά γράμματα και ένα αριθμό. Για την ορειβατική εκπαίδευση ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «ML» από τα αρχικά των λέξεων “Mountaineer Level” (π.χ ML-1), ενώ για την αναρριχητική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «CL» από τα αρχικά των λέξεων “Climber Level” (π.χ CL-1).

Τα τέσσερα πρώτα επίπεδα (ML1-ML4 & CL1-CL4) είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα ενώ τα τέσσερα δεύτερα (ML5-ML8 & CL5-CL8) προορίζονται για επαγγελματίες. 

Τα οκτώ (8) επίπεδα ορειβατικής εκπαίδευσης της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

ML-1  Ορειβασίας Ξηρού Βουνού
ML-2  Ορειβασίας Χειμερινού Βουνού
ΜL-3  Αλπικής Αναρρίχησης
ML-4  Ορεινής Διάσωσης
ML-5  Αρχηγών Ορειβασίας (Ξηρού & Χειμερινού Βουνού)
ML-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-7  Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Ορειβασίας

Τα οκτώ (8) επίπεδα αναρριχητικής εκπαίδευσης της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

CL-1  Αναρρίχηση Βράχου Μονής Σχοινιάς
CL-2  Αναρρίχησης Βράχου Πολλαπλών Σχοινιών
CL-3  Παραδοσιακή Αναρρίχηση Βράχου
CL-4  Διάσωση Κάθετου Πεδίου Βράχου
CL-5  Αρχηγών Αναρρίχησης Βράχου
CL-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-7  Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-8 Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Αναρρίχησης Βράχου

Πιστοποιήσεις

Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις, οι απόφοιτοι λαμβάνουν με email σε ηλεκτρονική μορφή PDF αρχείων στην Ελληνική & Αγγίκή γλώσσα, την πιστοποίηση της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης*, που αποδεικνύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, στα αντικείμενα που διδάχθηκαν.

Σχετικά με το ισχύον καθεστώς πιστοποιήσεων, της ορειβατικής & αναρριχητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διαβάστε το αναλυτικό άρθρο στο blog της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στο link: https://www.basecamp.gr/blog-pistopoiiseis-ekpaideysis/

*  Οι πιστοποιήσεις της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, ουδεμία σχέση έχουν με τις βεβαιώσεις που χορηγεί στα μέλη της, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης.

Αντικείμενα πιστοποιήσεων

Το σύστημα πιστοποίησης της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις & δεξιότητες, για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Πιστοποίηση CL-1

Περιγραφή Πιστοποίησης CL-1: Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Μονής Σχοινιάς
Τίτλος κατόχου CL-1: Αυτόνομος/η Αναρριχητής/τρια Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Μονής Σχοινιάς

CL1-Θεωρία (Θ)

Θ-01  Εκπαιδευτικά συστήματα
Θ-02  Μορφές & είδη αναρρίχησης
Θ-03  Ιστορία της αναρρίχησης 
Θ-04  Φυσικό περιβάλλον & κανόνες
Θ-05  Αναρριχητική ορολογία
Θ-06  Βαθμολόγηση διαδρομών
Θ-07  Πιστοποιήσεις υλικών
Θ-08  Κράνη
Θ-09  Μπωντριέ
Θ-10  Αναρριχητικά παπούτσια
Θ-11  Μηχανισμοί ασφάλισης
Θ-12  Καραμπίνερ ασφαλείας
Θ-13  Σχοινιά, κορδονέτα & ιμάντες
Θ-14  Μόνιμες ασφάλειες, βύσματα
Θ-15  Δυνάμεις & φορτία
Θ-16  Αλυσίδα ασφάλισης
Θ-17  Συντελεστής Πτώσης
Θ-18  Impact Force
Θ-19  Φαινόμενο τροχαλίας
Θ-20 Αρχές φυσιολογίας & προπονητικής

CL-1 Τεχνικές (Τ)

Τ-01  Ρυθμίσεις & τοποθέτηση του αναρριχητικού εξοπλισμού
Τ-02  Νετάρισμα μονού σχοινιού
Τ-03  Δέσιμο στο μπωντριέ
Τ-04  Τοποθέτηση ασφαλιστικής συσκευής
Τ-05  Έλεγχος σχοινοσύντροφου
Τ-06  Κώδικας επικοινωνίας
Τ-07  Ασφάλιση με Reverso σε αναρρίχηση Top Rope
Τ-08  Ασφάλιση με GRI GRI σε αναρρίχηση Top Rope
Τ-09  Αναρρίχηση Τop Rope
Τ-10  Κατέβασμα από το ρελέ με την μέθοδο “κουβάς”
Τ-11  Ασφάλιση με Reverso σε αναρρίχηση επικεφαλής
Τ-12  Ασφάλιση με GRI GRI σε αναρρίχηση επικεφαλής
Τ-13  Αναρρίχηση επικεφαλής με τεχνική μονού σχοινιού
Τ-14  Τεχνικές clip in
Τ-15  Τεχνική της πτώσης
Τ-16  Κατάβαση από ρελέ ανοιχτού τύπου με μη συνδεδεμένες ασφάλειες
Τ-17  Κατάβαση από ρελέ ανοιχτού τύπου με συνδεδεμένες ασφάλειες
Τ-18  Κατάβαση από ρελέ κλειστού τύπου με μη συνδεδεμένες ασφάλειες
Τ-19  Κατάβαση από ρελέ κλειστού τύπου με μη συνδεδεμένες ασφάλειες
Τ-20  Μάζεμα υλικών στην κατάβαση
Τ-21  Διαχείρηση εκκρεμούς στην κατάβαση

CL-1 Κόμποι (Κ)

Κ-01  Οχτάρι
Κ-02  Ημίδεσμος
Κ-03  Αλουέτ
Κ-04  Ιμαντόνομπος
Κ-05  Ψαρόκομπος
Κ-06  Μουλαρόκομπος
Κ-07  Ψαλιδιά
Κ-08  Μισή ψαλιδιά
Κ-09  Γαλλικός αυτοσφιγγόμενος
Κ-10  Κόμπος οδηγού

CL1-Διάσωση (R-Rescue)

R-01  Υποχώρηση σε οργανωμένο πεδίο μονής σχοινιάς
R-02  Κατάβαση “κουβάς” με κοντύτερο σχοινί & διαθέσιμο επιπλέον σχοινί
R-03  Κατάβαση “κουβάς” με κοντύτερο σχοινί χωρίς διαθέσιμο επιπλέον σχοινί
R-04  Επείγουσα κατάβαση & διάσωση ασφαλιστή χωρίς αισθήσεις

Πιστοποίηση CL-2

Περιγραφή Πιστοποίησης CL-2:
 Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Πολλαπλών Σχοινιών
Τίτλος κατόχου CL-2: Αυτόνομος/η Αναρριχητής/τρια Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Πολλαπλών Σχοινιών

CL-2 Τεχνικές (Τ)
(συνέχεια αρίθμησης από T-CL1)

Τ-22 Ρυθμίσεις & τοποθέτηση του αναρριχητικού εξοπλισμού
Τ-23 Νετάρισμα διπλών σχοινιών
Τ-24 Δέσιμο στο μπωντριέ με δύο σχοινιά
Τ-25 Τοποθέτηση ασφαλιστικής συσκευής
Τ-26 Έλεγχος σχοινοσύντροφου
Τ-27 Κώδικας επικοινωνίας πολλαπλών σχοινιών
Τ-28 Ασφάλιση με Reverso του επικεφαλής με δύο σχοινιά
Τ-29 Αναρρίχηση επικεφαλής με τεχνική διπλού σχοινιού
Τ-30 Σύνδεση ασφαλειών σε ρελέ κλειστού τύπου
Τ-31 Ασφάλιση με ψαλιδιά στο master point του ρελέ
Τ-32 Ασφάλιση με Reverso του/των δεύτερου/ων με δύο σχοινιά
Τ-33 Στήσιμο ραπέλ
Τ-34 Τεχνική κατάβασης με ραπέλ
Τ-35 Μάζεμα του σχοινιού για μεταφορά με ή χωρίς σακίδιο

CL-2 Κόμποι (Κ) (συνέχεια αρίθμησης από K-CL1)

Κ-11 Γαϊδουρόκομπος
Κ-12 Πεταλούδα
Κ-13 Καντηλίτσα
Κ-14 Κόμπος καρδιάς
Κ-15 Lorenzi

CL-2 Διάσωση (R) (συνέχεια αρίθμησης από R-CL1)

R-05 Σύνδεση ασφαλειών ρελέ οργανωμένου πεδίου χωρίς ιμάντες/κορδονέτο
R-06 Ασφάλιση δεύτερου/ων χωρίς ασφαλιστική συσκευή
R-07 Τεχνητή αναρρίχηση δεύτερου & υπέρβαση δύσκολου σημείου
R-08 Κατάβαση δεύτερου με χρήση ασφαλιστικής συσκευής Reverso
R-09 Ασφάλιση με μισή ψαλιδιά
R-10 Ανάβαση/κατάβαση πάνω στα σχοινιά του ραπέλ

Πιστοποίηση CL-3

Περιγραφή Πιστοποίησης CL-3: Παραδοσιακή Αναρρίχηση
Τίτλος κατόχου CL-3: Αυτόνομος/η Αναρριχητής/τρια Παραδοσιακής Αναρρίχησης

CL-3 Τεχνικές (Τ) (συνέχεια αρίθμησης από T-CL2)

Τ-36 Τοποθέτηση φυσικών ασφαλειών
Τ-37 Τοποθέτηση καρυδιών (stoppers)
Τ-38 Τοποθέτηση κινητών έκκεντρων (friends)
T-39 Τοποθέτηση εξάεδρων (exendrics)
Τ-40 Τοποθέτηση καρφιών
Τ-41 Διαχείριση σχοινιάς, προεκτάσεις
Τ-42 Κατασκευή ρελέ με φορητές ασφάλειες

CL-3 Κόμποι (Κ) (συνέχεια αρίθμησης από K-CL2)

Κ-16 Προύζικ
Κ-17 Μασάρ
Κ-18 Κοτσίδα
K-19 Γαλλικόκοτσίδα
Κ-20 Backman
Κ-21 Mariner
Κ-22 Ελατήριο
Κ-23 Κεβλαρόκομπος
Κ-24 Συστήματα διασωστικών κόμπων

CL-3 Διάσωση (R) (συνέχεια αρίθμησης από R-CL3)

R-11 Πέρασμα κόμπου στο ραπέλ
R-12 Συνοδευόμενο ραπέλ
R-13 Διαχείριση Τραβέρσας

Πιστοποίηση CL-4
Περιγραφή Πιστοποίησης CL-4: Διάσωση Κάθετου Πεδίου
Τίτλος κατόχου CL-4: Διασώστης Κάθετου Πεδιου

CL-4 Διάσωση (R)
(συνέχεια αρίθμησης από R-CL3)

R-14 Πολύσπαστο με αυτοσφιγγόμενους & καραμπίνερ
R-15 Πολύσπαστο με ζουμάρ & τροχαλίες
R-16 Πολύσπαστο 2:1
R-17 Πολύσπαστο 3:1
R-18 Διπλό πολύσπαστο 9:1
R-19 Πολύσπαστο 5:1 με στροφαρίσματα
R-20 Πολύσπαστο 5:1 με ιμάντα με κατεύθυνση προς τα πάνω
R-21 Πολύσπαστο 5:1 με ιμάντα με κατεύθυνση προς τα κάτω
R-22 Α μπλoκ με Reverso
R-23 Α μπλoκ με πλακέτα GI GI
R-24 Α μπλόκ με καραμπίνερ & διπλό προύζικ
R-25 Α μπλoκ με καρδιά
R-26 Α μπλοκ με Lorenzi
R-27 Α μπλoκ με Mini Traxion
R-28 Α μπλoκ με ID
R-29 Αγκύρωση με οχτάρι-πεταλούδα
R-30 Αγκύρωση με λαγουδάκι
R-31 Δέσιμο στη ζώνη με δύο αυτασφάλειες (cowtails)
R-32 Ασφάλιση με GI GI
R-32 Γύρισμα πλακέτας GΙ GI
R-33 Χρήση αναβατήρα ζουμάρ
R-34 Χρήση τροχαλιών με/χωρίς φρένα
R-35 Χρήση ID
R-36 Χρήση Descender
R-37 Χρήση ολόσωμης ζώνης προστασίας
R-38 Χρήση αναβατήρα Croll
R-39 Χρήση Asap
R-40 Χρήση Grillon
R-41 Πέρασμα κόμπου από πολύσπαστο
R-42 Τοποθέτηση τραυματία σε φορείο
R-43 Πέρασμα κόμπου στην ανάβαση/κατάβαση
R-44 Πέρασμα αλλαγής διαδρομής διαγώνια
R-45 Τεχνητή αναρρίχηση σε rope access
R-46 Αυτοδιάσωση επικεφαλής σε διαδρομή πολλαπλών σχοινιών
R-47 Αυτοδιάσωση επικεφαλής σε διαδρομή πολλαπλών σχοινιών με πτώση σε τραβέρσα
R-48 Φρένα για κατάβαση φορείου με πλακέτες GI GI
R-49 Κατάβαση φορείου σε κάθετο πεδίο
R-50 Χειρισμοί στο ρελέ, αλλαγής γραμμής κατάβασης & ασφάλισης φορείου
R-51 Κατάβαση φορείου και παράκαμψη οριζόντιου κολήματος με τυρολέζικη τραβέρσα
R-52 Νυχτερινή διάσωση

Πιστοποίηση ML-1

Περιγραφή Πιστοποίησης ML-1: Ορειβασία Ξηρού Τερέν
Τίτλος κατόχου ML-1: Αυτόνομος/η Ορειβάτης/τισσα Ξηρού Τερέν

ML-1 Θεωρία (Θ)

Θ-01 Ορειβατικές δραστηριότητες
Θ-02 Oικολογία & προστασία ορεινό περιβάλλον
Θ-03 Ονοματολογία του βουνού
Θ-04 Ιστορία της ορειβασίας
Θ-05 Βαθμοί δυσκολίας ορεινής πεζοπορίας
Θ-06 Oρειβατικός εξοπλισμός (επιλογή, χρήση, συντήρηση)
Θ-07 Προσανατολισμός (χρήση χάρτη, πυξίδας & GPS)
Θ-08 Διαβίωση στο βουνό (ξηρό πεδίο)
Θ-09 Οργάνωση κατασκήνωσης
Θ-10 Κίνδυνοι στο βουνό
Θ-11 Διατροφή στο βουνό
Θ-12 Αρχές φυσιολογίας
Θ-13 Προπονητική της ορειβασίας
Θ-14 Αρχές μετεωρολογίας & πρόγνωσης του καιρού στο βουνό
Θ-15 Διαχείριση κρίσεων & επειγουσών καταστάσεων
Θ-16 A’ βοήθειες στο βουνό-μεταφορά τραυματία

ML-1 Τεχνικές (Τ)

Τ-01 Ανάγνωση ορεινού τερέν
Τ-02 Ρυθμός πεζοπορίας
Τ-03 Κίνηση σε κατσάβραχο
Τ-04 Κίνηση σε σάρες
Τ-05 Κίνηση σε χορταριασμενες πλαγιές
Τ-06 River Trekking (ποταμοδιάσχιση)
Τ-07 Βασικές αρχές αναρρίχησης βράχου
Τ-08 Scrampling
Τ-09 Τεχνικές ασφάλισης
Τ-10 Τεχνικές Ραπέλ

ML-1 Προσανατολισμός (Π)

Π-01 Ανάγνωση ισοϋψών καμπύλων
Π-02 Χάραξη πορείας στο χάρτη
Π-03 Υπολογισμός γεωγραφικού αζιμούθιου
Π-04 Υπολογισμός φαινομενικής & πραγματικής απόστασης
Π-05 Προσανατολισμός χάρτη
Π-06 Διόπτευση στο φυσικό περιβάλλον
Π-07 Μετατροπή γεωγραφικού αζιμούθιου σε μαγνητικό
Π-08 Υπολογισμός μαγνητικής απόκλισης
Π-09 Χρήση συσκευής GPS
Π-10 Εφαρμογή πορείας στο βουνό με πυξίδα-χάρτη & GPS

ML-1 Κόμποι (Κ)

Κ-01: Οχτάρι
Κ-02: Ημίδεσμος
Κ-03: Αλουέτ
Κ-04: Ψαρόκομπος
Κ-05: Ιμαντόκομπος
Κ-06: Πεταλούδα
Κ-07: Γαλλικός αυτοσφιγγόμενος
Κ-08: Ψαλιδιά
Κ-09: Μισή Ψαλιδιά
Κ-10: Κόμπος οδηγού

ML-1 Διαβίωση στο βουνό (Δ)

Δ-01 Στήσιμο αντίσκηνου
Δ-02 Κατασκευή καταλύματος ανάγκης
Δ-03 Τεχνικές διανυκτέρευσης

Πιστοποίηση ML-2

Περιγραφή Πιστοποίησης ML-2: Ορειβασία Χειμερινού Βουνού
Τίτλος κατόχου ML-2: Αυτόνομος/η Ορειβάτης/τισσα Χειμερινού Βουνού

Θεωρία – Πρακτική

 1. Χειμερινός Ορειβατικός εξοπλισμός (επιλογή, χρήση, συντήρηση)
 2. Μορφολογία χειμερινού ορεινού τερέν
 3. Oργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης
 4. Κίνδυνοι στο χειμερινό βουνό
 5. Κίνηση στο χιόνι-άνοιγμα βημάτων
 6. Χρήση κραμπόν-πιολέ
 7. Τεχνικές self arest
 8. Ορειβατικοί κόμποι
 9. Χειρισμοί σχοινιών
 10. Τεχνικές ασφάλισης των πέντε ασφαλιστικών επιπέδων
 11. Τοποθέτηση ασφαλειών στο χιόνι
 12. Κατασκευή ρελέ στο χιόνι
 13. Νυχτερινή πορεία σε χιόνι
 14. Κίνηση σε φιξαρισμένα σχοινιά
 15. Προσανατολισμός σε χιονισμένο τερέν
 16. Άρχές μετεωρολογίας & πρόγνωσης του καιρού στο χειμερινό βουνό
 17. Χειμερινή διαβίωση-bivouac
 18. Κατασκευή παγοσπηλιάς-χιονότρυπας
 19. Πρόγνωση & αντιμετώπιση χιονοστιβάδων (χρήση ARVA & avalanche probe)
 20. Διαχείριση κρίσεων & επειγουσών καταστάσεων