Η υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στις Σχολές Βουνού & Βράχου, που διοργανώνει η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης (HMCS), ενέχει χαρακτήρα “Υπεύθυνης Δήλωσης”, που σημαίνει ότι δηλώνετε υπεύθυνα ότι, έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους:

 1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, έχω υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις (ιδανικά εντός του τελευταίου εξαμήνου) και αποδεδειγμένα ΔΕΝ αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα υγείας, που να αντενδείκνυται στην ασφαλή συμμετοχή μου στην εκπαίδευση, όπως ενδεικτικά καρδιοαγγειακές παθήσεις, πνευμονολογικά προβλήματα, επιληψία, σκοτοδίνες, ιλίγγους, κινητικές δυσκολίες, εξάρτηση από το αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ψυχικές διαταραχές, διαβήτη, μεταδοτικές ασθένειες.
 2. Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ, ότι η κράτηση θέσης που γίνεται αυτόματα με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής, ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της φόρμας. Σε περίπτωση που μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν γίνει από μέρους μου κατάθεση της προκαταβολής (50%) ή απευθείας εξόφληση της τιμής συμμετοχής μου στη σχολή, η κράτηση της θέσης μου στο σύστημα “πέφτει” και θα πρέπει να υποβάλλω νέα ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 3. Έχω λάβει γνώση & κατανοώ απόλυτα ότι, η ορειβασία και η αναρρίχηση είναι δραστηριότητες που όσα μέτρα ασφαλείας και αν ληφθούν, οι πιθανότητες ατυχήματος μπορεί να μειώνονται, αλλά ΔΕΝ εξαλείφονται τελείως.
 4. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, η σχολή ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που ΔΕΝ οφείλεται σε υπαιτιότητα των εκπαιδευτών της (κάθε ατύχημα στην ορειβασία και την αναρρίχηση, εξετάζεται ανά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές, με την βοήθεια εμπειρογνωμώνων).
 5. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, η παρακολούθηση τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών μαθημάτων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και δεν δικαιολογούνται απουσίες, καθώς το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι εντατικό. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάσω από την εκπαίδευση, προτίθεμαι να καλύψω την διδακτέα ύλη, με αναπληρώσεις μαθημάτων που θα γίνουν με δική μου μέριμνα ή/και σε συννενόηση με την σχολή (πρόγραμμα αναπληρώσεων).
 6. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, ο υπεύθυνος της σχολής, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση μου ή την εκπαίδευση κάποιου/ας άλλου/ης συμμετέχοντα/ουσας, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
 7. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, ειδικά για τα τμήματα της Σχολής Βουνού ML-1 και ML-2, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η μετακίνηση μου με το ναυλωμένο τουριστικό λεωφορείο της σχολής (Mountain Bus), με εξαίρεση τους συμμετέχοντες/ουσες που διαμένουν εκτός Αττικής, ή/και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις περιοχές που διέρχεται το δρομολόγιο του Mountain Bus.
 8. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, το προγράμματα τόσο της Σχολής Βουνού όσο και της Σχολής Βράχου, εξαρτώνται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθούν κατά την κρίση του υπεύθυνου της εκάστοτε σχολής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.
 9. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσω να παραστώ στην τελευταία ημέρα της σχολής για να παραδώσω, τον τεχνικό εξοπλισμό που έχω δανειστεί, τότε υποχρεούμαι να τον επιστρέψω στην σχολή ή να το αποστείλω μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), με δική μου μέριμνα & χρέωση, εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της σχολής, ενημερώνοντας παράλληλα τους διοργανωτές.
 10. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, σχετικά με τον covid19, ισχύουν τα εκάστοτε απαγορευτικά μέτρα που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για την συγκεκριμένη δραστηριότητα και τα οποία μέτρα δύναται να επηρεάσουν το πρόγραμμα της σχολής, χωρίς υπαιτιότητα των διοργανωτών.
 11. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, η τιμή συμμετοχής μου στη σχολή καταβάλεται είτε προκαταβολικά, είτε σε δύο ισόποσες δόσεις (μια ως προκαταβολή και μια εξοφλητική), μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας (visa & mastercard) και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται ΠΡΙΝ από την έναρξη των μαθημάτων.
 12. Έχω λάβει γνώση & συμφωνώ ότι, σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μου για οποιονδήποτε λόγο, ισχύει η εξής πολιτική ακυρώσεων:
  α) Σε περίπτωση ακύρωσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την έναρξη της σχολής, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχετε καταβάλει, με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη).
  β) Σε περίπτωση ακύρωσης έως και επτά ημέρες (7) ημέρες πριν την έναρξη της σχολής, παρακρατείται το 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων, με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (πιστωτικό τιμολόγιο ή απόδειξη).
  γ) Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη ή κατα την διάρκεια της σχολής, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.
  δ) Σε περίπτωση ακύρωσης, τα ακυρωτικά ΔΕΝ συμψηφίζονται με εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παραπάνω Όρους Εγγραφής , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@basecamp.gr ή στο τηλέφωνο: 211 40 14 744.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία