Το φθινόπωρο του 2020 εκτός από τα τμήματα της Σχολής Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου που διεξάγονται τα σαββατοκύριακα, το Basecamp έχει προγραμματίσει και ένα νέο ταχύρυθμο τμήμα που θα διεξαχθεί υπό μορφή Road Trip στους συναρπαστικούς βράχους της Βαράσοβας Αιτ/νίας, των Μετεώρων και της Ζηλνιάς Ολύμπου, για οκτώ συνεχόμενες ημέρες από 9-16/11/2020 συν μια μέρα αμιγώς θεωρητικών μαθημάτων μέσω πλατφόρμας webinar (29/10/2020). Το τμήμα αυτό εξυπηρετεί ιδιέταιρα όσους εργάζονται τα Σ/Κ ή διαμένουν σε επαρχιακές πόλεις (ή στην Κύπρο) όπου δεν διοργανώνονται συχνά Σχολές Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για τους αναρριχητές σπορ πεδίου απόφοιτους της σχολής αναρρίχησης αρχαρίων που θέλουν να ολοκληρώσουν την αναρριχητική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στην παραδοσιακή αναρρίχηση ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις πολλών σχοινιών χρησιμοποιώντας φορητά μέσα ασφάλισης όπως καρυδάκια, friends, εξάεδρα, καρφιά κλπ. Επίσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στη Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου που θα διεξαχθεί τον προσεχή χειμώνα. Οι αναρριχήσεις θα πραγματοποιηθούν σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία πολλαπλών σχοινιών με εύκολη πρόσβαση και επιστροφή και υψόμετρο κάτω των 1.000 m και συγκεκριμένα στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας Αιτ/νίας, των Μετεώρων και της Ζηλνιάς Ολύμπου.

Κατά την διάρκεια της σχολής οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε σχοινοσυντροφιές υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας πάνω στις μεθόδους ασφάλισης, την τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις τεχνικές διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χειρισμούς διάσωσης και αυτοδιάσωσης  μιας σχοινοσυντροφιάς αλλά και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σχολής

29/10/20 Θεωρητικό μάθημα (μέσω πλατφόρμας webinar)
9-10-11/11/20 Βαράσοβα Αιτ/νίας
12-13-14/11/20 Μετέωρα
15-16/11/20 Ζηλνιά Ολύμπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2020

Πέμπτη 29/10/20 Θεωρητικό μάθημα εξ’ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας webinar (08.00μμ- 10.00μμ)
• Εισαγωγή στην παραδοσιακή αναρρίχηση, εξοπλισμός, αντοχή υλικών
• Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)
• Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική
• Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)

Δευτέρα 09/11/20 Βαράσοβα Αιτ/νίας (10.00-17.00 & 19.00-21.00)
• Δανεισμός αναρριχητικού εξοπλισμού (κράνη, σχοινιά, φορητές ασφάλειες κ.λπ.)
• Σύντομη επανάληψη της ύλης της σχολής αναρρίχησης αρχαρίων
• Διαδρομές επικεφαλής σε σπορ πεδίο
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας
• Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών
• Κατασκευή ρελέ, χειρισμοί σχοινιών, κόμποι

Τρίτη 10/11/20 Βαράσοβα Αιτ/νίας (08.30-17.00 & 19.00-21.00)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας
• Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών
• Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού/μισού σχοινιού)
• Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)

Τετάρτη 11/11/20 Βαράσοβα Αιτ/νίας (08.30-15.00) (17.00-20.00 ταξίδι προς Μετέωρα)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας
• Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)
• Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)
• Τεχνικές αναρρίχησης σε ασβεστόλιθο
• Ρελέ στο βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες
• Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)

Πέμπτη 12/11/20 Μετέωρα (08.30-17.00 & 19.00-21.00)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στους βράχους των Μετεώρων
• Τεχνικές αναρρίχησης σε κροκαλοπαγές βράχο
• Αναρριχητικοί οδηγοί – route finding
• Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
• Αρχές μετεωρολογίας (μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών)

Παρασκευή 13/11/20 Μετέωρα (08.30-17.00 & 19.00-21.00)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στους βράχους των Μετεώρων
• Επείγουσες καταστάσεις στην ορθοπλαγιά, χειρισμοί σχοινιών
• Διάσωση σχοινοσυντρόφου σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές & τεχνικές)
• Ειδικός εξοπλισμός (βάσει των απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)
• Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)

Σάββατο 14/11/20 Μετέωρα (08.30-15.00) (17.00-19.00 ταξίδι προς Λιτόχωρο Ολύμπου)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στους βράχους των Μετεώρων
• Εργαστήριο τεχνικών αυτοδιάσωσης, χειρισμών σχοινιών

Κυριακή 15/11/20 Ζηλνιά Ολύμπου (08.30-17.00)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στην ορθοπλαγιά της Ζηλνιάς Ολύμπου
• Λιθοπτώσεις, αναγνώριση & διαχείρηση σαθρών
• Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

Δευτέρα 16/11/20 Ζηλνιά Ολύμπου (8.30πμ – 17.00)
• Αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών στην ορθοπλαγιά της Ζηλνιάς Ολύμπου
• Εξετάσεις αποφοίτησης: οργάνωση, προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
• Γραπτό τεστ & ανάλυση απαντήσεων
• Συζήτηση, εξατομικευμένη καθοδήγηση & ανατροφοδότηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο
• Λήξη σχολής, παράδοση εξοπλισμού

Διδακτέα Ύλη

Θεωρία

• Προπόνηση, φυσική κατάσταση (προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά)
• Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)
• Εξοπλισμός (βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)
• Αναρριχητικοί οδηγοί (επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη)
• Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)
• Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
• Ποιότητες βράχου (ασβεστόλιθος, γρανίτης, κροκαλοπαγές)
• Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών
• Αρχές μετεωρολογίας (μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών)
• Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά
• Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)
• Διάσωση σχοινοσυντρόφου (βασικές αρχές & τεχνικές)
• Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)
• Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
• Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική

• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα)
• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Τήνος)
• Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα)
• Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
• Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού σχοινιού)
• Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
• Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών
• Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες
• Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)
• Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)
• Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
• Κίνδυνοι & αντιμετώπισή τους
• Διάσωση σε ορθοπλαγιά (αυτοδιάσωση)
• Αντοχή υλικών, χαρακτηριστικά εξοπλισμού
• Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

Εκπαιδευτές
Διευθυντής της σχολής είναι ο δημιουργός του Base Camp, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού Παναγιώτης Κοτρωνάρος σε συνεργασία με κορυφαίους ορειβάτες-εκπαιδευτές ορειβασίας & αναρρίχησης της ΕΟΟΑ με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και μεγάλη αναρριχητική, εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ
Η σχολή διοργανώνεται απο εγκεκριμένους ορειβατικούς συλλόγους και αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Στους αποφοίτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσης στη Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου. Επίσης τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς και από τη Σχολή Ορειβασίας αρχαρίων.

Τοποθεσίες
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό κανονισμό της ΕΟΟΑ τα πρακτικά μαθήματα της Σχολής Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου διεξάγονται σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία με εύκολη πρόσβαση & επιστροφή και υψόμερτρο κάτων των 1.000m. Για το συγκεκριμένο τμήμα έχουν επιλεγεί οι ορθοπλαγιές της Βαράσοβας Αιτ/νίας, των Μετεώρων και της Ζηλνιάς Ολύμπου.  Λόγω αποφυγής της διασποράς του Covid-19 τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας webinar.

Μετακινήσεις
Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων, στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, επιβιβάζονται 3-4 άτομα ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κλπ.

Διαμονή
Όταν τα μαθήματα διεξάγονται σε αναρριχητικά πεδία εκτός Αθηνών οι διαν/σεις γίνονται σε camping, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στους χώρους εκπαίδευσης. Στην Βαράσοβα Αιτ/νιας υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερου camping στην παραλία Κρυονερίου δίπλα στις αναρριχητικές διαδρομές όπου θα διεξαχθεί η εκπαίδευση. Στο Λιτόχωρο υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία καθώς επίσης και στο καταφύγιο  “Δ. Μπουντόλας” του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης το οποίο διαθέτει οργανωμένη κουζίνα & εστιατόριο και βρίσκεται στη θέση Σταυρός πάνω στον δρόμο που οδηγεί από Λιτόχωρο προς Πριόνια Ολύμπου.

Προτάσεις Διαμονής
Αττική: Καταφύγιο Μπάφι, Πάρνηθα, τηλ. 210-2403556, www.mpafi.gr
Βαράσοβα: ενοικ. δωμάτια “Γλύκα”, παραλία Κρυονερίου, τηλ. 26310-41392, www.glyka-apartments.gr
Βαράσοβα: ενοικ. δωμάτια “Φιλοξενία”, παραλία Κρυονερίου, τηλ. 26310-41300, κιν. 6936177856, www.philoxenia-hotel.com
Μετέωρα: Camping “Βράχος”, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22293, www.campingkastraki.com
Λιτόχωρο: Καταφύγιο “Δ. Μπουντόλας” θέση Σταυρός (υψ. 960m), τηλ. 23520-84100, www.eosthessalonikis.gr

Προτάσεις για Φαγητό
Βαράσοβα: Εστιατόριο “Captain Del Mar”, παραλία Κρυονερίου, τηλ. 26310-41162  (www.captaindelmare.gr), υπεύθυνος: Παγανιάς Χρήστος
Μετέωρα: Εστιατόριο του camping Βράχος, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22293 (www.campingkastraki.com).
Μετέωρα: Εστιατόριο “Παράδεισος”, Καστράκι Καλαμπάκας, τηλ. 24320-22723, (www.filoxeno.com), υπεύθυνος: Μπάτσιος Βαγγέλης
Όλυμπος, Πριόνια: Εστιατόριο “Πριόνια Ολύμπου”, τηλ. 23520-83093 υπεύθυνος: Κυρίτσης Δημήτριος κιν. 6932484868.

Τιμή: 360 €

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

✓ οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
✓ αμοιβές εκπαιδευτών
✓ αναρριχητικός εξοπλισμός (μπωντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.)
✓ θεωρητικά & πρακτικά μαθήματα
✓ τεχνικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (e-book)
✓ ασφαλιστική κάλυψη
✓ παράβολα πιστοποίησης της ΕΟΟΑ

ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

– έξοδα μετακινήσεων, διαμονής & διατροφής (περίπου 50-60€ ανά σ/κ)
– αναρριχητικά παπουτσάκια (50-90€)
– φπα 24% (οι ορειβατικοί σύλλογοι δεν υπόκεινται σε καθεστώς φπα)

Κρατήσεις θέσεων & εγγραφές 
Η διαδικασία εγγραφής-κράτησης θέσης στη σχολή είναι απλή, γίνεται μέσω internet από το κινητό, το tablet ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, ακολουθώντας τα παρακάτω 3 απλά βήματα:

Βήμα-1
Συμπληρώνετε την φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας. Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε σωστά όλα τα στοιχεία στην φόρμα συμμετοχής με μικρά ελληνικά γράμματα σωστά τονισμένα (το αρχικό γράμμα κάθε λέξης κεφαλαίο) γιατί με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνουν οι αιτήσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης. Επίσης συμπληρώστε στη φόρμα μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία θέλετε να λάβετε το δίπλωμα σας.

Βήμα-2
Βγάζετε μια καθαρή φωτογραφία selfie με το κινητό σας (μπροστά σε ένα μονόχρωμο τοίχο) μόνον το πρόσωπο και μια την ταυτότητα σας και τις δύο όψεις και μας τις στέλνετε σε μορφή jpg ή pdf μέσω viber/whatsup στο +30 698 36 38000 ή στο email: info@basecamp.gr. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ένα σκαναρισμένο αρχείο που ήδη έχετε για ανάλογες περιπτώσεις.

Βήμα-2
Σκανάρετε ή φωτογραφήστε με το κινητό σας τα δικαιολογητικά που προορίζονται για την ΕΟΟΑ και στείλτε τα ως συνημμένα αρχεία σε μορφή pdf ή jpg στο email της σχολής info@basecamp.gr ή μέσω Viber/WhatsUp/Messenger στο +30 698 36 38000. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
– έγχρωμη φωτογραφία (selfie με το κινητό σας μπροστά σε ένα μονόχρωμο τοίχο, μόνον το πρόσωπο)
– αστυνομική ταυτότητα (και τις δύο όψεις)
– βεβαίωση σχολής αναρρίχησης αρχαρίων
– λίστα 20 αναρριχητικών διαδρομών σε οργανωμένα πεδία
– αριθμό μητρώου του ορειβατικού συλλόγου της ΕΟΟΑ που ανήκετε
– ιατρική βεβαίωση

Βήμα-3
Καταβάλετε την τιμή συμμετοχής (360€) ή την προκαταβολή (180€) μέσω webanking στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε, σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, βάζοντας στην αιτιολογία μόνον το ονοματεπώνυμο σας.

• Alpha Bank: 157.002.310.022.291 (IBAN: GR2601401570157002310022291)
• Eurobank: 0026.0095.54.0200964506 (ΙΒΑΝ: GR5302600950000540200964506)
• Πειραιώς: 5095-057044-925 (IBAN: GR3601720950005095057044925)
• Εθνική: 051-60574116 (IBAN: GR7301100510000005160574116)

Η διαδικασία κράτησης θέσης-εγγραφής στη σχολή αναρρίχησης έχει ολοκληρωθεί !

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ παρακρατείται η προκαταβολή ακόμα και αν τελικά δεν συμμετάσχετε στην σχολή. Στην περίπτωση αυτή είτε σας επιστρέφουμε το ποσό που έχετε καταβάλει σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποσό αυτό για την συμμετοχή σας σε κάποια μελλοντική σχολή ή άλλο πρόγραμμα.

Ιατρική γνωμάτευση
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα χρειαστεί να μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf ή jpg), το αργότερο 10 ημέρες πριν το ξεκίνημα της σχολής, μια ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο ή παθολόγο που να λέει ότι είστε υγιής και μπορείτε να ασχοληθείτε με την ορειβασία. Η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 6μήνου από την έναρξη της σχολής, από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό. Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να επισκεφτείτε τον συνεργαζόμενο με τη σχολή μας ιατρό, Καρδιολόγο: κ. Χλαπουτάκη Γεώργιο, Μητροπόλεως 23 Μαρούσι, τηλ. 210-8021830 κιν. 6937369786 Ωράριο ιατρείου: Καθημερινά 10.00-13.00 & 17.00-21.00μμ, κόστος επίσκεψης: 30€.

Όροι συμμετοχής

 1. Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
 2. Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.
 3. Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό που έχει δανειστεί από την σχολή (ή να τον στείλει με courier) με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
 4. Το κόστος συμμετοχής στη σχολή είναι 360€ και καταβάλλεται προκαταβολικά πριν την έναρξη των μαθημάτων ή σε δύο (2) ισόποσες δόσεις: μια ως προκαταβολή πριν την έναρξη και μια εξοφλητική πριν την έναρξη της σχολής.

Covid19
Όλες οι σχολές που διοργανώνει το Basecamp εναρμονίζονται με τα μέτρα κατά του Covid19 όπως αυτά καθορίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τα οποία συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής:

 1. Όλα τα πρακτικά-θεωρητικά μαθήματα γίνονται αποκλειστικά σε ανοιχτούς καλά αεριζόμενους χώρους (σε βουνά ή απομακρυσμένα αναρριχητικά πεδία).
 2. Τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning και ηλεκτρονικών εγχειριδίων (e-books).
 3. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της σχολής.
 4. Πριν την έναρξη της κάθε εκπαιδευτικής ημέρας πραγματοποιείται θερμομέτρηση με ειδικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο.
 5. Τηρείται αναλυτικό παρουσιολόγιο και γίνεται ακριβής καταγραφή των παρόντων σε κάθε μάθημα.
 6. Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας πρόσβασης στα αναρριχητικά πεδία τηρείται μεταξύ των συμμετεχόντων απόσταση 2μ.
 7. Γίνονται συστάσεις για τήρηση των γενικών κανόνων αποφυγής της διασποράς του Covid19, όπως έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές
 8. Κατά την προσέλευση/αναχώρηση και παραμονή στους χώρους εκπαίδευσης απαγορεύονται οι εναγκαλισμοί και οι χειραψίες.
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτές & εκπαιδευόμενοι) υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα, απολυμαντικό gel ή αντισηπτικά μαντηλάκια για τα χέρια.
 10. Μετά την λήξη της εκπαίδευσης γίνεται απολύμανση του μεταλλικού εξοπλισμού σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.

ΛΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναρριχητικός εξοπλισμός που σας δανείζει η σχολή:

✓ Κράνος (1)
✓ Μπωντριέ (1)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου D (3)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου HMS (1)
✓ Σετάκια (4-6)
✓ Καταβατήρας (οχτάρι) (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Piu-2 (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Gri Gri (1 ανά δύο άτομα)
✓ Ιμάντες 60 cm (3)
✓ Κορδονέτο 170cm, (5mm) (2)
✓ Κορδονέτο 170cm, (6mm) (2)
✓ Κορδονέτο 5m (7mm) (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 8,2-9mm, 60m (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 10,2-11mm, 60m (1 ανά δύο άτομα)
✓ Ασφάλειες βράχου-καρυδάκια (6 τμχ)
✓ Ασφάλειες βράχου-friends (2-3 μεσαία νούμερα)
✓ Ασφάλειες βράχου-eccentrics (1-2 μεσαία νούμερα)
✓ Εξολκέας ασφαλειών (1)

Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:

✓ Παπούτσια αθλητικά ή trekking
✓ Σακίδιο μικρό (25-35lt)
✓ Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
✓ Φακός (+ εφεδρικές μπαταρίες)
✓ Νερό 1,5-2lt (ή θέρμος για ζεστό ή δροσερό ρόφημα)
✓ Κολατσιό (ξηροί καρποί, σάντουιτς κ.α.)
✓ Αντηλιακή κρέμα & lip stik

Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (προεραιτικά):

✓ Αντίσκηνο 2-4 εποχών
✓ Υπνόσακος
✓ Κάριματ (στρωματάκι ύπνου)
✓ Καμινέτο & κατσαρολάκι
✓ Είδη υγειινής, πετσέτα
✓ Μαγιό (για πισίνα ή θαλ. μπάνιο)

Συχνές ερωτήσεις:

Γιατί να επιλέξω την σχολή αναρρίχησης βράχου του Basecamp ?

 1. Διοργανώνουμε σχολές αναρρίχησης με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης  από το έτος 2001. Από τις σχολές αυτές έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες αναρριχητές που απολαμβάνουν με ασφάλεια την συναρπαστική αυτή δραστηριότητα. Αρκετοί από τους αποφοίτους μας είναι πλέον καταξιωμένοι αναρριχητές και εργάζονται επαγγελματικά ως εκπαιδευτές αναρρίχησης σε αναρριχητικές πίστες και σχολές συλλόγων της ΕΟΟΑ.
 2. Όλοι οι εκπαιδευτές που παίρνουν μέρος στις σχολές μας είναι είτε οδηγοί βουνού είτε διπλωματούχοι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές αναρρίχησης της ΕΟΟΑ, με μεγάλη αναρριχητική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική εμπειρία.
 3. Όλα τα μαθήματα (θεωρία & πρακτική) γίνονται αποκλειστικά σε ανοιχτούς καλά αεριζόμενους χώρους (π.χ. σε βουνά ή σε απομακρυσμένα αναρριχητικά πεδία) ενώ τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning και ηλεκτρονικών εγχειριδίων (e-books).
 4. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα της σχολής, σας επιστρέφουμε το 100% του ποσού που έχετε καταβάλει.
 5. ΔΕΝ υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις καθώς μέσα στην τιμή περιλαμβάνονται: οργάνωση σχολής, αμοιβές εκπαιδευτών, τεχνικός εξοπλισμός, ασφαλιστική κάλυψη, ηλεκτρονικά e-books, παράβολα για τις πιστοποιήσεις της ΕΟΟΑ καθώς και τα έξοδα εγγραφής & συνδρομής στο σύλλογο για το τρέχον έτος. Πολλές σχολές βγαίνουν με χαμηλότερη τιμή αλλά θα χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον χρήματα για εγγραφή & συνδρομή για το τρέχον έτος στο σύλλογο που διοργανώνει τη σχολή.
 6. Επειδή οργανώνουμε ομοσπονδιακές σχολές σε ετήσια βάση, είναι πάγια τακτική μας να παρέχουμε την δυνατότητα στους μαθητές μας σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα, να μην το χάνουν, αλλά να μπορούν να το αναπληρώσουν με το αμέσως επόμενο γκρουπ χωρίς επιπλέον κόστος.
 7. Από το πρώτο μήνυμα ή τηλεφώνημα μέχρι που θα λάβετε την βεβαίωση αποφοίτησης στο σπίτι σας, μιλάτε για οποιοδήποτε θέμα, τόσο για το οργανωτικό κομμάτι όσο και για το εκπαιδευτικό κατευθείαν με τον υπεύθυνο χωρίς να υπάρχουν άλλοι ενδιάμεσοι.
 8. Όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά από το κινητό, το tablet ή τον Η/Υ σας, οπότε δεν χρειάζεται να πάτε να βγάλετε φωτογραφίες, να συμπληρώσετε έντυπες αιτήσεις κ.λπ. κερδίζοντας έτσι χρόνο και μειώνοντας την ταλαιπωρία και φυσικά το κόστος.
 9. Σε καμία περίπτωση δεν κρατάμε προκαταβολές ακόμα και αν για οποιοδήποτε λόγο ακυρώσετε την συμμετοχή σας την τελευταία ημέρα και δεν συμμετάσχετε στην σχολή. Στην περίπτωση αυτή είτε σας επιστρέφουμε το ποσό που έχετε καταβάλει σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποσό αυτό για την συμμετοχή σας σε κάποια μελλοντική σχολή ή άλλο πρόγραμμα.
 10. Στο τέλος της σχολής μπορείτε να προμηθευτείτε τον αναρριχητικό σας εξοπλισμό σε προνομιακές τιμές αποκλειστικά για τους μαθητές μας, κάνοντας επιπλέον οικονομία στο συνολικό προϋπολογισμό σας.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα καλέστε στο 211 40 14 744 ή στο κινητό 6983 63 8000 ή στείλτε email στο info@basecamp.gr ή στείλτε μύνημα χωρίς χρέωση στο WhatsUp/Viber/Messenger στο τηλ. +30 6983 63 8000.

Δήλωση Συμμετοχής

Error: Contact form not found.

Φθινοπωρινό ταχύρυθμο τμήμα
Έναρξη: 9-16 Νοεμβρίου  2020
Διάρκεια: 8 συνεχόμενες ημέρες (+1 θεωρία)
Πιστοποίηση: ΕΟΟΑ
Εμπειρία: Σχολή αναρρίχησης αρχαρίων
Τιμή: 360€