Το “Everest Business Training” είναι ένα βιωματικό ενδοεταιρικό σεμινάριο που περιλαμβάνει την ομιλία “Everest Power Talk”, την άσκηση “Everest Power Workshop” καθώς και μια τρίτη ενότητα το “Everest Learning Group”, η οποία βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του coaching και έχει χαρακτήτρα active debriefing με ενεργή συμμετοχή των ομάδων.
Διεξαγωγή

Σε αυτή την τρίτη ενότητα οι ομάδες επιχειρούν να μεταφέρουν στην καθημερινότητα της δικής τους δουλειάς, τις αρχές του επιτεύγματος της ανάβασης στο Everest. Ο συντονιστής του workshop παραθέτει υπό μορφή ερωτήσεων στοχευμένους προβληματισμούς που αφορούν θέματα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας της ομάδας, διαχείρισης χρόνου, αλλαγών και κρίσεων, διατμηματικής συνεργασίας και ηγεσίας.

Τα οφέλη για την εταιρία σας.

Τα μέλη κάθε ομάδας αναζητούν πρακτικές λύσεις με σκοπό ο καθένας να βελτιώσει τον τρόπο που ενεργεί και συνεργάζεται με τους άλλους και η ομάδα να γίνει πιό δυνατή αυξάνοντας την δράση και την αποτελεσματικότητα της σε εποχές αυξημένου ανταγωνισμού. Οι προτάσεις των ομάδων καταγράφονται και αποστέλλονται στην εταιρία μετά το τέλος του σεμιναρίου ως review βέλτιστων πρακτικών.
Συμμετέχοντες
Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος από 6 έως 48 άτομα που χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες εργασίας. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων ατόμων δημιουργούνται επιπλέον τμήματα εκπαίδευσης.
 
Διάρκεια σεμιναρίου
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι ευέλικτη και κυμαίνεται από 3 – 8 ώρες.
Επιδοτήσεις
Το σεμινάριο δύναται να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.

Εταιρική δράση σε ομάδες
Αριθμός ατόμων: 3-8 άτομα / ομάδα
Συμμετέχοντες: 6 έως 48 άτομα
Εμπειρία: ΔΕΝ απαιτείται
Διάρκεια: 3-8 ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Error: Contact form not found.