Όπως σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινής μας ζωής, έτσι και στον τομέα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας, για το θέμα των πιστοποιήσεων. Γενικά, στον χώρο της ορειβασίας και αναρρίχησης, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις, από τις οποίες άλλες έχουν επαγγελματικό και άλλες ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα πλάνα και τις επιδιώξεις σας, θα προσπαθήσουμε μέσα από το παρόν άρθρο να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καταλληλότερη για εσάς.

Οι πιστοποιήσεις ορειβατικών ή/και αναρριχητικών δεξιοτήτων & γνώσεων HMCS, χορηγούνται από την Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης (Hellenic Mountaineering & Climbing School), μετά από γραπτές & πρακτικές εξετάσεις που διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και δίνουν το δικαίωμα ένταξης στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο, ξεκινώντας από το τμήμα αρχαρίων έως εκπαιδευτών ή/και εξεταστών (experts).

Επισημαίνεται, ότι η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή και οι πιστοποιήσεις δεξιοτήτων & γνώσεων που χορηγεί ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με τις βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις ή διπλώματα που χορηγούν άλλοι φορείς με κρατική ή άλλη υπόσταση όπως π.χ. η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στα μέλη των συλλόγων της, τα ΤΕΦΑΑ, τα ΙΕΚ, ο ΣΕΤΕΥΔΑ κλπ.

Οι εξετάσεις που διενεργεί η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης, είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό (π.χ. απόφοιτους σχολών ΕΟΟΑ, ΤΕΦΑΑ, ΙΕΚ κλπ) και για την συμμετοχή σας σε αυτές ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να έχετε παρακολουθήσει τμήμα της Σχολής Βουνού ή της Σχολής Βράχου. Για παράδειγμα μπορείτε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης HMCS για τα επίπεδα CL1 της Σχολής Βράχου και ML1 της Σχολής Βουνού, ακόμα και αν είστε αυτοδίδακτος/η, ή έχετε εκπαιδευτεί σε άλλο φορέα π.χ. ΕΟΟΑ (Σχολές Αρχαρίων & Μέσου Επιπέδου), ΤΕΦΑΑ (ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες), ΙΕΚ (ειδικότητα Συνοδών Βουνού), κ.α. αρκεί να αποδείξετε στις πρακτικές και γραπτές εξετάσεις ότι έχετε επάρκεια δεξιοτήτων & γνώσεων, πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα για τα οποία πιστοποιείστε.

Τα έγγραφα υπογράφονται από πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητή (Π. Κοτρωνάρος, A.E.E. αρ. 004), φέρουν σφραγίδα & αύξων αριθμό πιστοποιητικού καθώς και QR Code, που σκανάροντας το με την κάμερα του κινητού σας, παραπέμπει στις προδιαγραφές, βάσει των οποίων έχετε εκπαιδευτεί καθώς και στα αντικείμενα στα οποία έχετε πιστοποιηθεί, για το συγκεκριμένο επίπεδο.

Οι ερασιτεχνικές πιστοποιήσεις HMCS (CL1-CL4 & ML1-ML4), αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις (CL5-CL8 & ML5-ML8) αναγνωρίζονται και αυτές παγκοσμίως, με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τα επαγγέλματα αυτά (π.χ. Γαλλία), προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα των τοπικών συντεχνιών, αλλά και για άλλους λόγους (ειδικοί κανονισμοί κλπ).

Οι πιστοποιήσεις HMCS, αποστέλλονται με email σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων PDF στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ως επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που πιστοποιούν το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σας.

Το ονοματεπώνυμο σας, καταχωρείται στο αρχείο με τους/τις κατόχους πιστοποίησης, της HMCS – Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης. Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες, στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα, κάνοντας κλικ στην ιστοσελίδα της σχολής, στα link: HMCS Αρχείο Πιστοποιήσεων Gr (Ελληνικά) και HMCS Certifications Archive En (Αγγλικά).

Ανάλογα με το είδος της δράσης, το εκπαιδευτικό σύστημα HMCS (Hellenic Mountainerring & Climbing School ή Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης), χωρίζεται σε δύο τομείς: α) την ορειβατική εκπαίδευση (Σχολή Βουνού) και β) την αναρριχητική εκπαίδευση (Σχολή Βράχου). Κάθε τομέας περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο των αρχαρίων έως και εκπαιδευτών-πιστοποιητών δεξιοτήτων & γνώσεων ορειβασίας-αναρρίχησης.

Χάριν συντομίας και ευκολότερης κατανόησης, σε κάθε επίπεδο εκτός από τον τίτλο, έχει δωθεί και μια κωδική ονομασία, που αποτελείται από δύο λατινικά γράμματα και ένα αριθμό. Για την ορειβατική εκπαίδευση ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «ML» από τα αρχικά των λέξεων “Mountaineer Level” (π.χ ML-1), ενώ για την αναρριχητική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «CL» από τα αρχικά των λέξεων “Climber Level” (π.χ CL-1).

Οι πιστοποιήσεις HMCS χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Ερασιτεχνικού επιπέδου για τα τμήματα CL1-CL4 & ML1-ML4 και β) επαγγελματικού επιπέδου για τα τμήματα CL5-CL8 & ML5-ML8.

Τα οκτώ (8) επίπεδα ορειβατικής εκπαίδευσης (Σχολή Βουνού), της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

ML-1  Ορειβασίας Ξηρού Βουνού
ML-2  Ορειβασίας Χειμερινού Βουνού
ΜL-3  Αλπικής Αναρρίχησης
ML-4  Ορεινής Διάσωσης
ML-5  Αρχηγών Ορειβασίας
ML-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-7  Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Ορειβασίας

Τα οκτώ (8) επίπεδα αναρριχητικής εκπαίδευσης (Σχολή Βράχου), της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι:

CL-1  Αναρρίχηση Βράχου Οργανομένου Πεδίου Μονής Σχοινιάς
CL-2  Αναρρίχηση Οργανομένου Πεδίου Πολλαπλών Σχοινιών
CL-3  Παραδοσιακή Αναρρίχηση Βράχου
CL-4  Διάσωση Κάθετου Πεδίου Βράχου
CL-5  Αρχηγών Αναρρίχησης Βράχου
CL-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-7  Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Αναρρίχησης Βράχου

Πρόκειται για πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στην ειδικότητα «Εμψυχωτής/Συνοδός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής», η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται από την DQS Hellas (www.dqs.gr) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (www.hateoa.gr). Η DQS είναι διεθνής φορέας πιστοποιήσεων με ISO 17024, διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης σε διάφορα αντικείμενα και αναγνωρίζεται σε 80 χώρες του κόσμου ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Η παραπάνω διαδικασία πιστοποίησης έχει εγκριθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων (www.esyd.gr) του Ελληνικού κράτους. Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, η αρμοδιότητα του είναι να αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων.

Προς το παρόν έχουν εγκριθεί από τον Ε.ΣΥ.Δ οι πιστοποιήσεις στις ειδικότητες Εμψυχωτών/Συνοδών Ορεινής Πεζοπορίας και Ποδηλασίας, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανοίξουν και οι ειδικότητες : Αναρρίχησης, Canyoning, Rafting, Αλεξίπτωτου πλαγιάς, Sea Kayak, Πάρκων Περιπέτειας και Αστικού τουρισμού. Ο ΣΕΤΕΥΔΑ είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε οι παραπάνω πιστοποιήσεις να οδηγούν μελλοντικά και σε Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος (προς το παρόν οι πιστοποιήσεις αυτές δεν οδηγούν σε ΑΑΕ από το Ελληνικό κράτος).

Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις της DQS Hellas ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση κάποιας σχολής. Αρκεί μια απλή βεβαίωση εργοδότη που να δηλώνει ότι ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει 125 ημερομήσθια στην συγκεκριμένη ειδικότητα και η παρακολούθηση του σεμιναρίου για τα soft skills που διοργανώνεται από το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και διεξάγεται διαδικτυακά (σύγχρονα & ασύγχρονα).

Πρόκειται για Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης, που χορηγεί η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (www.eooa.gr), στους απόφοιτους σχολών που διοργανώνονται αποκλειστικά και μόνον από συλλόγους, που είναι μέλη της ΕΟΟΑ. Η ΕΟΟΑ δίνει στους συλλόγους το δικαίωμα διοργάνωσης σχολών μόνο για τις δύο πρώτες βαθμίδες (αρχαρίων και μέσου επιπέδου), ενώ οι παραπάνω βαθμίδες (βοηθών εκπαιδευτών, εκπαιδευτών και οδηγών βουνού), διοργανώνονται απευθείας από την ΕΟΟΑ. Διευκρινίζεται ότι η ΕΟΟΑ δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται αυστηρά, να πάρει κανείς μέρος στις σχολές αυτές, εάν δεν είναι πρώτα επίσημα εγγεγραμμένο μέλος (είτε ταμειακά ενήμερο είτε όχι) , αναγνωρισμένου από την ΕΟΟΑ συλλόγου.

Επίσης, όπως έχει επανειλημμένος αναφέρει η ΕΟΟΑ σε ανακοινώσεις της, για την ενημέρωση του ευρύ κοινού, οι βεβαιώσεις των Σχολών Αρχαρίων, Μέσου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών, Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι καθώς και η βεβαίωση της Σχολής ή του Σεμιναρίου Αρχηγών Αναβάσεων που χορηγεί, είναι καθαρά ερασιτεχνικού χαρακτήρα και ΔΕΝ αποτελούν τίτλους για επαγγελματική χρήση (αναγράφεται ρητά επάνω στις βεβαιώσεις). Πρόσφατα η ΕΟΟΑ ξεκίνησε προσπάθεια, ώστε οι κάτοχοι των διπλωμάτων αυτών (Βοηθών Εκπαιδευτών & Εκπαιδευτών ΕΟΟΑ) να αποκτήσουν επαγγελματική ισχύ μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία όμως προς το παρόν (Σεπτέμβριος 2023), δεν έχει καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα.

Επαγγελματικούς τίτλους (Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος), η ΕΟΟΑ χορηγεί με βάση το άρθρο 19 του νόμου 864/1937 (ΦΕΚ 377/Α/27.9.1937), μόνον στους απόφοιτους της Σχολής Οδηγών Βουνού, που μόνον αυτή έχει το δικαίωμα να διοργανώνει. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (σημερινή ΕΟΟΑ) έχει μόνος το δικαίωμα να χορηγεί αδείας εις τους έχοντας τα προσόντα να χρησιμεύσωσιν ως επίσημοι οδηγοί των βουνών…». Σχετικά με το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού (www.hmga.gr).

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό κανονισμό της ΕΟΟΑ, για να να εισαχθεί κάποιος στην Σχολή Οδηγών Βουνού και να αποκτήσει επαγγελματικό τίτλο, απαιτείται μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς και να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από τις σχολές Εκπαιδευτών Αναρρίχησης, Εκπαιδευτών Ορειβασίας και Εκπαιδευτών Ορειβατικού Σκί της ΕΟΟΑ. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον εκπαιδευτικό κανονισμό που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΟΟΑ (www.eooa.gr). Όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα της φωτογραφίας, για να αποκτήσει κάποιος/α το δικαίωμα να δώσει τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Σχολή Οδηγών Βουνού, θα πρέπει πρώτα να αποφοιτήσει επιτυχώς από 12 συνολικά σχολές (αρχαρίων, μέσου, βοηθών εκπαιδευτών & εκπαιδευτών) καθώς και να έχει την απαιτούμενη υψηλού επιπέδου αναρριχητική, ορειβατική και χιονοδρομική δράση. Ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι με εξαίρεση της σχολές αρχαρίων & μέσου επιπέδου, όλες οι υπόλοιπες δεν γίνονται σε ετήσια βάση και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν από τρία έως επτά χρόνια για την διοργάνωση της επόμενης σχολής (π.χ Εκπαιδευτών Ορειβασίας ΕΟΟΑ).

Εάν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα, να πάτε να εγγραφείτε σε έναν ορειβατικό σύλλογο της ΕΟΟΑ, καταθέτωντας τα δικαιολογητικά και καταβάλλοντας το κόστος εγγραφής & συνδρομής στην γραμματεία του συλλόγου που έχετε επιλέξει. Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι δεοντολογικά ΜΗ αποδεκτό από την ΕΟΟΑ και την ορειβατική κοινότητα, να γράφεστε σε ένα ορειβατικό σύλλογο μόνο και μόνο για να πάρετε το “χαρτί” μιας σχολής. Θα πρέπει να ενδιαφέρεστε, να αγαπάτε το σύλλογο και να συμμετέχετε εθελοντικά στις δράσεις του. Για τους παραπάνω λόγους, ορισμένοι ορειβατικοί σύλλογοι βάσει καταστατικού, απαιτούν να περάσετε πρώτα από την διαδικασία του Δόκιμου Μέλους, που συνήθως διαρκεί 2-3 μήνες με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις του συλλόγου (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, καθάρισμα μονοπατιών, επισκευή καταφυγίων κλπ). Στη συνέχεια, αφού εγκριθεί η εγγραφή σας από την ΕΟΟΑ, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο σύλλογο της για να κάνετε την σχολή που σας ενδιαφέρει (π.χ. Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων).

Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες στις σχολές της ΕΟΟΑ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι βεβαιώσεις που θα λάβουν ακόμα και εκείνες των βοηθών εκπαιδευτών και εκπαιδευτών, ΔΕΝ έχουν κάποια επίσημη επαγγελματική ισχύ στην αγορά εργασίας, αφού όπως αναφέρθηκε είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα και προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες της ΕΟΟΑ και των σωματείων μελών της, που έχουν αφιλοκερδή και εθελοντική (συνήθως) προσέγγιση. Επίσης κατά την άποψη μας, μελετώντας τα παραπάνω δεδομένα, βγαίνει το συμπέρασμα, ότι το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού είναι επί της ουσίας “κλειδωμένο”, καθώς η παρούσα κατάσταση καθιστά πρακτικά, σχεδόν αδύνατη (πλην ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων) την απόκτηση άδειας επαγγελματία Ο.Β. Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός, ότι την δεκαετία 2013-2023 δόθηκαν από την ΕΟΟΑ μόνο οκτώ (8) άδειες οδηγών βουνού, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν, τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ορεινού τουρισμού της χώρας, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Πρόκειται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διπλώματα, που χορηγούνται στους απόφοιτους του τμήματος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με ειδικότητα «Συνοδός Βουνού». Το πρόγραμμα διενεργείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας (ΕΕΚΔΒΜΝ).

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά από διετή φοίτηση (4 εξάμηνα) και επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Ακολούθως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να λάβουν μέρος, στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ. Εάν επιτύχουν και στις εξετάσεις αυτές, τότε λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης & Κατάρτισης επιπέδου 5. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις, μέχρι την έκδοση του διπλώματος τους, χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι προς το παρόν η ανωτέρω πιστοποίηση ΔΕΝ οδηγεί σε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος «Συνοδού Βουνού» από το Ελληνικό κράτος, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για την ειδικότητα «Συνοδός Βουνού» των ΙΕΚ, ΔΕΝ έχουν καθοριστεί ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα. Αναμένεται η έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ του άρθρου 7 του Ν. 4582/2018 [ΦΕΚ 208/τΑ/2018], όπου θα καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ασκούντων το επάγγελμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ισχύει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [European Commission EU 2015/983 (4209) final 3.2.5], με βάση τον οποίο ο ενδιαφερόμενος κοινοτικός πολίτης, που θέλει να το ασκήσει το επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη εθνική νομοθεσία.

Με βάση τον ορισμό και την περιγραφή της ειδικότητας, όπως αυτή αναφέρεται στον νέο οδηγό σπουδών, ο «Συνοδός Βουνού» αναπτύσσει την επαγγελματική δραστηριότητά του, ασκώντας καθήκοντα συνοδού ανάβασης κυρίως σε ορειβασία και ορεινή πεζοπορία, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες του βουνού, εντός του τεχνικού πλαισίου που αναφέρεται παρακάτω και σε εναρμονισμό με τη Διακήρυξη του Τιρόλου, με τη χάραξη διαδρομής ανάβασης ή/και διάσχισης ιδιαιτέρως σε αλπικό πεδίο και καθοδήγηση ομάδας σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή ορεινού ενδιαφέροντος όπου συμπεριλαμβάνονται εθνικά πάρκα, περιφερειακά και επαρχιακά, καθώς και άλλες μορφές ενδεχομένως προστατευμένων περιοχών. Καθοδηγεί την ομάδα του με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον προκαθορισμένο από αυτόν στόχο.

Στο πεδίο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας περιλαμβάνονται: ένας ορεινός όγκος ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, όπως εθνικά πάρκα, σηματοδοτημένα ή μη μονοπάτια, φαράγγια, ορεινοί όγκοι, καταφύγια κ.λπ. Ο Συνοδός Βουνού, ασκεί το επάγγελμά του ως κύριο ή δευτερεύον, πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή εποχικά, σε περιοχές που υφίσταται ξερό ή/και χιονισμένο πεδίο, με βλάστηση (δασωμένο) ή αλπικό, όπου ενδεχομένως για την ανάβαση ή διάσχισή του απαιτούνται ορειβατικά υλικά και τεχνικές, σε βραχώδεις ζώνες ή περάσματα μη συνεχούς δυσκολίας και χαμηλής έκθεσης και επικινδυνότητας (έως επιπέδου ΙΙΙ UIAΑ), καθώς και, τέλος, σε εκείνα τα χειμερινά πεδία που απαιτούν για την προώθηση τη χρήση τεχνικών μέσων με κλίση πεδίου έως 30°.

Στο χώρο των outdoors, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ή επιλογή εξειδίκευσης ανάλογα με το Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ γίνεται ως γνωστόν, μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και η φοίτηση είναι τετραετής, Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Επίσης στο χώρο των outdoors, δραστηριοποιούνται και Προπονητές της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού (π.χ. Προπονητές Αγωνιστικής Αναρρίχησης), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει σχολές προπονητών της ΓΓΑ και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Προπονητών της ΓΓΑ.

Για την συμμετοχή στις σχολές προπονητών της ΓΓΑ, απαιτείται είτε τίτλος ΤΕΦΑΑ, είτε συμμετοχές με δελτίο αθλητή σε αγώνες του συγκεκριμένου αθλήματος (π.χ. αγωνιστική αναρρίχηση, ορειβατικό σκι κλπ) ή και τα δύο. Συνήθως απαιτούνται πέντε χρόνια επίσημης αγωνιστικής δράσης χωρίς πτυχίο ΤΕΦΑΑ και δύο χρόνια για τους πτυχιούχους.

Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε αλλαγές, καθώς καθημερινά γίνονται ζυμώσεις, επαφές και συναντήσεις παραγόντων σε υπουργεία, πολιτικά κόμματα, σωματεία, ομοσπονδίες, συντεχνίες κλπ, που μπορεί να διαφεύγουν της ενημέρωσης του συγγραφέα του παρόντος άρθρου (Π. Κοτρωνάρος). Αν γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή σε κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διορθώσουμε το/τα στοιχεία, που πιθανόν δεν είναι ενημερωμένα (updated).

Ελπίζουμε το παρόν άρθρο, να σας βοήθησε να κατανοήσετε το ισχύον καθεστώς βεβαιώσεων & πιστοποιήσεων στον χώρο της ορειβατικής & αναρριχητικής εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε αυτό που είναι καλύτερο για εσάς. Αν παρόλα αυτά χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@basecamp.gr ή στο σταθερό/κινητό τηλέφωνο της σχολής: 211 4014 744 / 698 363 8000.