Η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης ή HMCS (Hellenic Mountaineering & Climbing School), είναι ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή, η οποία παρέχει ένα ευέλικτο και ανοιχτό στο ευρύ κοινό, σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων & γνώσεων, για τις δραστηριότητες της ορειβασίας και της αναρρίχησης, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μέσα από μεθοδικά δομημένα προγράμματα, θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες για να μπορείτε να ανεβαίνετε στο βουνό (Σχολές Βουνού) ή/και να σκαρφαλώνετε στα βράχια (Σχολές Βράχου), με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα & άνεση. Ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά, ξεφεύγοντας πρόσκαιρα από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

Ένας νέος κόσμος γεμάτος δράση, περιπέτεια, γνώσεις & συναρπαστικές εμπειρίες, σας περιμένει εκεί έξω στην παρθένα φύση. Καλωσήρθατε !

Hellenic Mountaineering Climbing School Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης HMCS

Ανάλογα με το είδος της δράσης, το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης (HMCS), χωρίζεται σε δύο τομείς: α) την ορειβατική εκπαίδευση (Σχολή Βουνού) και β) την αναρριχητική εκπαίδευση (Σχολή Βράχου). Κάθε τομέας περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο των αρχαρίων έως και εκπαιδευτών.

Χάριν συντομίας και ευκολότερης κατανόησης, σε κάθε επίπεδο εκτός από τον τίτλο, έχει δωθεί και μια κωδική ονομασία, που αποτελείται από δύο λατινικά γράμματα και ένα αριθμό. Για την ορειβατική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «ML», από τα αρχικά των λέξεων “Mountaineering Level” (π.χ ML-1), ενώ για την αναρριχητική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «CL» από τα αρχικά των λέξεων “Climbing Level” (π.χ CL-1).

Τα τέσσερα πρώτα επίπεδα (ML1-ML4 & CL1-CL4) είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα, ενώ τα τέσσερα δεύτερα (ML5-ML8 & CL5-CL8), απευθύνονται σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ορειβασία και την αναρρίχηση.

Τα οκτώ (8) επίπεδα ορειβατικής εκπαίδευσης της Σχολής Βουνού είναι:

ML-1  Ορειβασίας Ξηρού Βουνού
ML-2  Ορειβασίας Χειμερινού Βουνού
ML-3  Αλπικής Αναρρίχησης
ML-4  Ορεινής Διάσωσης
ML-5  Αρχηγών Ορειβασίας
ML-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-7  Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Ορειβασίας

Τα οκτώ (8) επίπεδα αναρριχητικής εκπαίδευσης της Σχολής Βράχου είναι:

CL-1  Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Μονής Σχοινιάς
CL-2  Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Πολλαπλών Σχοινιών
CL-3  Παραδοσιακή Αναρρίχηση Βράχου
CL-4  Διάσωση Κάθετου Πεδίου Βράχου
CL-5  Αρχηγών Αναρρίχησης Βράχου
CL-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-7  Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Αναρρίχησης Βράχου

Οι πιστοποιήσεις της HMCS – Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγούνται μετά από γραπτές & πρακτικές εξετάσεις και δίνουν το δικαίωμα ένταξης των επιτυχόντων στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο, ξεκινώντας από το τμήμα αρχαρίων έως εκπαιδευτών ή/και εξεταστών πιστοποιητών δεξιοτήτων & γνώσεων (experts).

Τα έγγραφα υπογράφονται από πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητή (Π. Κοτρωνάρος, A.E.E. αρ. 004), φέρουν σφραγίδα & αύξων αριθμό πιστοποιητικού καθώς και QR Code, που σκανάροντας το με την κάμερα του κινητού σας, παραπέμπει στις προδιαγραφές, βάσει των οποίων έχετε εκπαιδευτεί και στα αντικείμενα στα οποία έχετε πιστοποιηθεί.

Οι πιστοποιήσεις HMCS CL1-CL4 & ML1-ML4 είναι ερασιτεχνικού επιπέδου και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Οι πιστοποιήσεις HMCS CL5-CL8 & ML5-ML8, είναι επαγγελματικού επιπέδου και αναγνωρίζονται και αυτές παγκοσμίως, με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες ισχύουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. Γαλλία, Ελβετία κ.α), προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των τοπικών επαγγελματικών συντεχνιών, αλλά και για άλλους λόγους (ειδικοί κανονισμοί κλπ).

Επισημαίνεται, ότι η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή και οι πιστοποιήσεις δεξιοτήτων & γνώσεων που χορηγεί, ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με τις βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις ή διπλώματα που χορηγούν άλλοι φορείς με κρατική ή άλλη υπόσταση όπως π.χ. η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στα μέλη των συλλόγων της, τα ΤΕΦΑΑ, τα ΙΕΚ, ο ΣΕΤΕΥΔΑ κλπ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της HMCS, διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και για την συμμετοχή σας σε αυτές, ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να έχετε παρακολουθήσει τμήμα της Σχολής Βουνού ή Βράχου της HMCS.

Μπορείτε να πάρετε μέρος, ακόμα και αν είστε αυτοδίδακτος/η, ή έχετε εκπαιδευτεί σε άλλο φορέα (π.χ  ΕΟΟΑ, ΙΕΚ, ΤΕΦΑΑ κλπ), αρκεί να αποδείξετε στο θεωρητικό & πρακτικό σκέλος, ότι έχετε επάρκεια δεξιοτήτων & γνώσεων, πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα για τα οποία πιστοποιείστε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της HMCS.

Η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης ή HMCS (Hellenic Mountaineering & Climbing School), είναι ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή, η οποία παρέχει ένα ευέλικτο και ανοιχτό στο ευρύ κοινό, σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων & γνώσεων, για τις δραστηριότητες της ορειβασίας και της αναρρίχησης, τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μέσα από μεθοδικά δομημένα προγράμματα, θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες για να μπορείτε να ανεβαίνετε στο βουνό (Σχολές Βουνού) ή/και να σκαρφαλώνετε στα βράχια (Σχολές Βράχου), με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα & άνεση. Ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά, ξεφεύγοντας πρόσκαιρα από την ρουτίνα της καθημερινότητας.

Ένας νέος κόσμος γεμάτος δράση, περιπέτεια, γνώσεις & συναρπαστικές εμπειρίες, σας περιμένει εκεί έξω στην παρθένα φύση. Καλωσήρθατε !

Ανάλογα με το είδος της δράσης, το εκπαιδευτικό σύστημα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης (HMCS), χωρίζεται σε δύο τομείς: α) την ορειβατική εκπαίδευση (Σχολή Βουνού) και β) την αναρριχητική εκπαίδευση (Σχολή Βράχου). Κάθε τομέας περιλαμβάνει οκτώ (8) διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα κλιμακούμενης δυσκολίας, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ορειβατικής και αναρριχητικής εκπαίδευσης, από το επίπεδο των αρχαρίων έως και εκπαιδευτών.

Χάριν συντομίας και ευκολότερης κατανόησης, σε κάθε επίπεδο εκτός από τον τίτλο, έχει δωθεί και μια κωδική ονομασία, που αποτελείται από δύο λατινικά γράμματα και ένα αριθμό. Για την ορειβατική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «ML», από τα αρχικά των λέξεων “Mountaineering Level” (π.χ ML-1), ενώ για την αναρριχητική εκπαίδευση, ο κωδικός ξεκινά με τα γράμματα «CL» από τα αρχικά των λέξεων “Climbing Level” (π.χ CL-1).

Τα τέσσερα πρώτα επίπεδα (ML1-ML4 & CL1-CL4) είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα, ενώ τα τέσσερα δεύτερα (ML5-ML8 & CL5-CL8), απευθύνονται σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ορειβασία και την αναρρίχηση.

Τα οκτώ (8) επίπεδα ορειβατικής εκπαίδευσης της Σχολής Βουνού είναι:

ML-1  Ορειβασίας Ξηρού Βουνού
ML-2  Ορειβασίας Χειμερινού Βουνού
ML-3  Αλπικής Αναρρίχησης
ML-4  Ορεινής Διάσωσης
ML-5  Αρχηγών Ορειβασίας
ML-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-7  Εκπαιδευτών Ορειβασίας
ML-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Ορειβασίας

Τα οκτώ (8) επίπεδα αναρριχητικής εκπαίδευσης της Σχολής Βράχου είναι:

CL-1  Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Μονής Σχοινιάς
CL-2  Αναρρίχηση Βράχου Οργανωμένου Πεδίου Πολλαπλών Σχοινιών
CL-3  Παραδοσιακή Αναρρίχηση Βράχου
CL-4  Διάσωση Κάθετου Πεδίου Βράχου
CL-5  Αρχηγών Αναρρίχησης Βράχου
CL-6  Βοηθών Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-7  Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου
CL-8  Πιστοποιητών Δεξιοτήτων & Γνώσεων Αναρρίχησης Βράχου

Οι πιστοποιήσεις της HMCS – Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγούνται μετά από γραπτές & πρακτικές εξετάσεις και δίνουν το δικαίωμα ένταξης των επιτυχόντων στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο, ξεκινώντας από το τμήμα αρχαρίων έως εκπαιδευτών ή/και εξεταστών πιστοποιητών δεξιοτήτων & γνώσεων (experts).

Τα έγγραφα υπογράφονται από πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητή (Π. Κοτρωνάρος, A.E.E. αρ. 004), φέρουν σφραγίδα & αύξων αριθμό πιστοποιητικού καθώς και QR Code, που σκανάροντας το με την κάμερα του κινητού σας, παραπέμπει στις προδιαγραφές, βάσει των οποίων έχετε εκπαιδευτεί και στα αντικείμενα στα οποία έχετε πιστοποιηθεί.

Οι πιστοποιήσεις HMCS CL1-CL4 & ML1-ML4 είναι ερασιτεχνικού επιπέδου και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Οι πιστοποιήσεις HMCS CL5-CL8 & ML5-ML8, είναι επαγγελματικού επιπέδου και αναγνωρίζονται και αυτές παγκοσμίως, με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες ισχύουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. Γαλλία, Ελβετία κ.α), προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των τοπικών επαγγελματικών συντεχνιών, αλλά και για άλλους λόγους (ειδικοί κανονισμοί κλπ).

Επισημαίνεται, ότι η Πανελλήνια Σχολή Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι ανεξάρτητη ιδιωτική σχολή και οι πιστοποιήσεις δεξιοτήτων & γνώσεων που χορηγεί, ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με τις βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις ή διπλώματα που χορηγούν άλλοι φορείς με κρατική ή άλλη υπόσταση όπως π.χ. η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στα μέλη των συλλόγων της, τα ΤΕΦΑΑ, τα ΙΕΚ, ο ΣΕΤΕΥΔΑ κλπ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της HMCS, διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και για την συμμετοχή σας σε αυτές, ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να έχετε παρακολουθήσει τμήμα της Σχολής Βουνού ή Βράχου της HMCS.

Μπορείτε να πάρετε μέρος, ακόμα και αν είστε αυτοδίδακτος/η, ή έχετε εκπαιδευτεί σε άλλο φορέα (π.χ  ΕΟΟΑ, ΙΕΚ, ΤΕΦΑΑ κλπ), αρκεί να αποδείξετε στο θεωρητικό & πρακτικό σκέλος, ότι έχετε επάρκεια δεξιοτήτων & γνώσεων, πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα για τα οποία πιστοποιείστε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της HMCS.

Ορειβασία Χειμώνας Σχολή Βουνού HMCS
Αναρρίχηση Σχολή Βράχου HMCS
Αναρρίχηση Personal Training Ιδιαίτερα Μαθήματα Προπονήσεις Βράχου Πίστας Σχολή HMCS

Οργανόγραμμα Εκπαιδευτικού Συστήματος HMCS

Ορειβασία Αναρρίχηση Οργανόγραμμα Σχολών HMCS