Έναρξη: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023
Επίπεδο/Αρ. Σχολείου: CL3-Τ2
Διάρκεια: 8 ημέρες (4 σ/κ)
Βαράσοβα (2 σ/κ), Αττική/Ζηλνιά, Μετέωρα
Πιστοποίηση: HMCS CL3
Προϋποθέσεις: Πιστοποίηση HMCS CL-2
Τιμή: 470€

Η Σχολή Βράχου CL-3 της HMCS, εστιάζει στις τεχνικές της παραδοσιακής αναρρίχησης, δηλαδή στην αναρρίχηση “περιπέτειας” που διεξάγεται σε μεγάλες ορθοπλαγιές (Βig Wall), όπου τα πεδία είναι κατά βάση ΜΗ οργανωμένα. Στις διαδρομές αυτές απαιτείται η χρήση φορητών ασφαλειών (π.χ. σφήνες), οι οποίες τοποθετούνται από τον ίδιο τον αναρριχητή στο βράχο, ώστε να αποτρέψουν πιθανή πτώση.

Κατά την διάρκεια της σχολής, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες, πάνω στην τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις βασικές τεχνικές αυτό-διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα αντοχής υλικών, τακτικών αναρρίχησης, αναγνώρισης πεδίου και εύρεσης της διαδρομής (route finding).

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Σχολή Βράχου επιπέδου CL-3  είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την παρακολούθηση του επιπέδου CL-4 (Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου), όσο και για την παρακολούθηση της Σχολής Βουνού επιπέδου ML-3 (Σχολή Αλπινισμού).

Αναρρίχηση Καλαμπάκα Μετέωρα Ρελέ Σχολή Βράχου CL2 HMCS

Η Σχολή Βράχου CL-3 της HMCS, εστιάζει στις τεχνικές της παραδοσιακής αναρρίχησης, δηλαδή στην αναρρίχηση “περιπέτειας” που διεξάγεται σε μεγάλες ορθοπλαγιές (Βig Wall), όπου τα πεδία είναι κατά βάση ΜΗ οργανωμένα. Στις διαδρομές αυτές απαιτείται η χρήση φορητών ασφαλειών (π.χ. σφήνες), οι οποίες τοποθετούνται από τον ίδιο τον αναρριχητή στο βράχο, ώστε να αποτρέψουν πιθανή πτώση.

Κατά την διάρκεια της σχολής, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες, πάνω στην τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις βασικές τεχνικές αυτό-διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα αντοχής υλικών, τακτικών αναρρίχησης, αναγνώρισης πεδίου και εύρεσης της διαδρομής (route finding).

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Σχολή Βράχου επιπέδου CL-3  είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την παρακολούθηση του επιπέδου CL-4 (Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου), όσο και για την παρακολούθηση της Σχολής Βουνού επιπέδου ML-3 (Σχολή Αλπινισμού).

Αναρρίχηση Καλαμπάκα Μετέωρα Ραπέλ Σχολή Βράχου CL2 HMCS

Έναρξη: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023
Επίπεδο/Αρ. Σχολείου: CL3-Τ2
Διάρκεια: 8 ημέρες (4 σ/κ)
Βαράσοβα (2 σ/κ), Αττική/Ζηλνιά, Μετέωρα
Πιστοποίηση: HMCS CL3
Προϋποθέσεις: Πιστοποίηση HMCS CL-2
Τιμή: 470€

Αναρρίχηση Καλαμπάκα Μετέωρα Ραπέλ Σχολή Βράχου CL2 HMCS

Βρείτε εύκολα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, για την Σχολή Βράχου CL-3, κάνοντας κλικ στις παρακάτω ενότητες:

Η Σχολή Βράχου CL-3 της HMCS, εστιάζει στις τεχνικές της παραδοσιακής αναρρίχησης, δηλαδή στην αναρρίχηση “περιπέτειας” που διεξάγεται σε μεγάλες ορθοπλαγιές (Βig Wall), όπου τα πεδία είναι κατά βάση ΜΗ οργανωμένα. Στις διαδρομές αυτές απαιτείται η χρήση φορητών ασφαλειών (π.χ. σφήνες), οι οποίες τοποθετούνται από τον ίδιο τον αναρριχητή στο βράχο, ώστε να αποτρέψουν πιθανή πτώση.

Κατά την διάρκεια της σχολής, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες, πάνω στην τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις βασικές τεχνικές αυτό-διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα αντοχής υλικών, τακτικών αναρρίχησης, αναγνώρισης πεδίου και εύρεσης της διαδρομής (route finding).

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Σχολή Βράχου επιπέδου CL-3  είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την παρακολούθηση του επιπέδου CL-4 (Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου), όσο και για την παρακολούθηση της Σχολής Βουνού επιπέδου ML-3 (Σχολή Αλπινισμού).

Αναρρίχηση Καλαμπάκα Μετέωρα Ραπέλ Σχολή Βράχου CL2 HMCS

Έναρξη: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023
Επίπεδο/Αρ. Σχολείου: CL3-Τ2
Διάρκεια: 8 ημέρες (4 σ/κ)
Βαράσοβα (2 σ/κ), Αττική/Ζηλνιά, Μετέωρα
Πιστοποίηση: HMCS CL3
Προϋποθέσεις: Πιστοποίηση HMCS CL-2
Τιμή: 470€

Αναρρίχηση Σχολές Βράχου HMCS All Levels
Calendar HMCS

Βρείτε εύκολα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, για την Σχολή Βράχου CL-3, κάνοντας κλικ στις παρακάτω ενότητες:

Το τρίτο εκπαιδευτικό επίπεδο της Σχολής Βράχου (Climber Level-3 ή CL-3), εστιάζει στις τεχνικές της παραδοσιακής αναρρίχησης, δηλαδή στην αναρρίχηση “περιπέτειας” που διεξάγεται σε μεγάλες ορθοπλαγιές (Βig Wall), όπου τα πεδία είναι κατά βάση ΜΗ οργανωμένα. Στις διαδρομές αυτές απαιτείται η χρήση φορητών ασφαλειών (π.χ. σφήνες), οι οποίες τοποθετούνται από τον ίδιο τον αναρριχητή στο βράχο, ώστε να αποτρέψουν πιθανή πτώση.

Κατά την διάρκεια της σχολής, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες, πάνω στην τοποθέτηση φορητών ασφαλειών, τους χειρισμούς των σχοινιών και τις βασικές τεχνικές αυτό-διάσωσης που χρησιμοποιούνται στην αναρρίχηση μεγάλων ορθοπλαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα αντοχής υλικών, τακτικών αναρρίχησης, αναγνώρισης πεδίου και εύρεσης της διαδρομής (route finding).

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Σχολή Βράχου επιπέδου CL-3  είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την παρακολούθηση του επιπέδου CL-4 (Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου), όσο και για την παρακολούθηση της Σχολής Βουνού επιπέδου ML-3 (Σχολή Αλπινισμού).

Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά σύγχρονα ή/και ασύγχρονα), συνοδεύονται από μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικά e-book) και αποτελούν μια πολύ σημαντική παράμετρο στην αναρριχητική εκπαίδευση.

Τα πρακτικά μαθήματα της Σχολής Βράχου CL-2, διεξάγονται σε ΜΗ οργανωμένα αναρριχητικά πεδία πολλαπλών σχοινιών, στους βράχους των Μετεώρων, στην Αττική ή/και στην Ζηλνιά Ολύμπου, καθώς και στην ορθοπλαγιά της Βαράσοβας Αιτ/νίας.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή Βράχου CL-3, είναι 8 ημέρες και διεξάγεται μια φορά το χρόνο, το φθινόπωρο (Νοέμβριος).

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις (4) εκπαιδευτικές εκδηλώσεις: δύο διήμερες (σ/κ) στην Βαράσοβα Αιτ/νίας, το πρώτο και το τελευταίο σ/κ του προγράμματος, μία διήμερη (σ/κ) στην Αττική (Άρμα-Φλαμπούρι) ή/και την Ζηλνιά Ολύμπου, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας και μια διήμερη (σ/κ) στους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων.

Το πρόγραμμα της Σχολής Βράχου CL3-Τ2 (επίπεδο: CL3, αρ. σχολείου/τμήμα: δεύτερο Τ2), για το φθινόπωρο του 2023 έχει ως εξής:

11-12/11/2023 Βαράσοβα Αιτ/νίας (σ/κ)
18-19/11/2023 Αττική (Άρμα-Φλαμπούρι) ή/και Ζηλνιά Ολύμπου (σ/κ)
25-26/11/2023 Μετέωρα (σ/κ)
02-03/12/2023 Βαράσοβα Αιτ/νίας (σ/κ)

Για να λάβετε μέρος στη Σχολή Βράχου επιπέδου CL-3, θα πρέπει να είστε υγιής, να έχετε καλή φυσική κατάσταση και να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Επίσης θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς, τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων του προηγούμενου επιπέδου (CL-2), της HMCS.

Διευκρινίζεται, ότι ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να έχετε παρακολουθήσει την Σχολή Βράχου CL-2, αλλά να κατέχετε τις γνώσεις & δεξιότητες (πρακτικές & θεωρητικές) που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επίπεδο. Για να δείτε την διδακτέα-εξεταστέα ύλη, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα της Σχολής Βράχου CL-2.

Όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, δεν χρειάζεται να αγοράσετε δικό σας, καθώς όλα τα υλικά, με εξαίρεση τα αναρριχητικά παπούτσια, παρέχονται απο την σχολή (μπορείτε φυσικά κατόπιν ελέγχου, να χρησιμοποιήσετε και τον δικό σας εξοπλισμό, εφόσον διαθέτετε).

Τέλος, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις αναλυτικές πληροφορίες, που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αποδεχθείτε τους Όρους Εγγραφής.

CL3 | Τεχνικές/Technics (Τ)

Τ-36 Τοποθέτηση φυσικών ασφαλειών
Τ-37 Τοποθέτηση καρυδιών (stoppers)
Τ-38 Τοποθέτηση κινητών έκκεντρων (friends)
T-39 Τοποθέτηση εξάεδρων (exendrics)
Τ-40 Τοποθέτηση καρφιών
Τ-41 Διαχείριση σχοινιάς, προεκτάσεις
Τ-42 Κατασκευή ρελέ με φορητές ασφάλειες

CL3 | Κόμποι/Knots (Κ)

Κ-16 Προύζικ
Κ-17 Μασάρ
Κ-18 Κοτσίδα
K-19 Γαλλικόκοτσίδα
Κ-20 Backman
Κ-21 Mariner
Κ-22 Ελατήριο
Κ-23 Καντηλίτσα
Κ-24 Γραμμής
Κ-25 Κεβλαρόκομπος

CL3 | Διάσωση/Rescue (R)

R-12 Πέρασμα κόμπου στο ραπέλ
R-13 Συνοδευόμενο ραπέλ
R-14 Διαχείριση Τραβέρσας

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σας και την επιτυχή συμμετοχή σας στις θεωρητικές & πρακτικές εξετάσεις, θα λάβετε την πιστοποίηση του/της Αυτόνομου/ης Αναρριχητή/τριας Παραδοσιακής Αναρρίχησης, στα Ελληνικά & Αγγλικά και θα καταχωρηθείτε στο μητρώο πιστοποιημένων αναρριχητών/τριών βράχου επιπέδου CL-3 της HMCS.

Οι πιστοποιήσεις θα σας σταλούν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων PDF, στο email που έχετε καταχωρήσει στην φόρμα εγγραφής (παρακαλούμε καταχωρήστε ένα έγκυρο email). Τα έγγραφα υπογράφονται από πιστοποιημένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητή (Π. Κοτρωνάρος, A.E.E. αρ. 004), φέρουν σφραγίδα & αύξων αριθμό πιστοποιητικού καθώς και QR Code, που σκανάροντας το με την κάμερα του κινητού σας, παραπέμπει στις συγκεκριμένες προδιαγραφές, βάσει των οποίων έχετε εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί (μπορείτε να δείτε σχετικά δείγματα των πιστοποιήσεων που θα λάβετε, κατεβαίνοντας παρακάτω στην παρούσα σελίδα).

Η πιστοποίηση επιπέδου CL-3, είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό, ως επίσημο αποδεικτικό, που πιστοποιεί το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σας. Στη συνέχεια μπορείτε αν το επιθυμείτε, να συνεχίσετε την εκπαίδευση σας στο επόμενο επίπεδο, που είναι η Σχολή Διάσωσης Κάθετου Πεδίου (CL-4).

Εάν έχετε εκπαιδευτεί σε άλλο φορέα (π.χ. ΕΟΟΑ, ΙΕΚ, ΤΕΦΑΑ κλπ) ή είστε αυτοδίδακτος/η, και κατέχετε την διδακτέα ύλη του επιπέδου CL-3 (θεωρητική & πρακτική), τότε μπορείτε να παρακάμψετε το εκπαιδευτικό σκέλος και να λάβετε μέρος απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης, καταβάλλοντας μόνον την τιμή για τις εξετάσεις, που διεξάγονται το τελευταίο σ/κ της σχολής όπως και σε άλλες ανεξάρτητες ημερομηνίες (δείτε σχετικά στο HMCS Calendar). Εφόσον πετύχετε, συνεχίζετε κανονικά στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις ορειβατικής & αναρριχητικής εκπαίδευσης της HMCS, καθώς και άλλων φορέων γενικότερα στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο του blog της ιστοσελίδας μας με τίτλο: Πιστοποιήσεις Ορειβατικής & Αναρριχητικής Εκπαίδευσης.

Στη σχολή διδάσκουν διπλωματούχοι οδηγοί βουνού, εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και μεγάλη αναρριχητική, εκπαιδευτική καθώς και παιδαγωγική εμπειρία πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Διευθυντής εκπαίδευσης & υπεύθυνος του προγράμματος της Σχολής Βράχου CL-3, είναι ο Οδηγός Βουνού & εκπαιδευτής αναρρίχησης HMCS / CL-8, Παναγιώτης Κοτρωνάρος.

Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως μέσω της ομαδικής μας επικοινωνίας στο viber, επιβιβάζονται 3-4 άτομα, ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κλπ.

Συνεπώς, δεν χρειάζεται να διαθέτετε οπωσδήποτε δικό σας μέσο. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι τα έξοδα των μετακινήσεων, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της σχολής.

Οι διαν/σεις γίνονται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ή κάμπινγκ (ελεύθερα ή οργανωμένα), που βρίσκονται κοντά στους χώρους εκπαίδευσης. Μπορείτε να επιλέξετε να μείνετε είτε σε δωμάτιο που θα έχετε κλείσει με δική σας μέριμνα, είτε με το αντίσκηνο σας σε χώρους που θα σας υποδείξουμε.

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι τα έξοδα της διαμονής, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της σχολής.

Η Σχολή Βράχου CL-3 σας παρέχει πλήρη τεχνικό εξοπλισμό (υλικά ασφάλισης, σχοινιά, ειδικές συσκευές κλπ). Mπορείτε όμως κατόπιν ελέγχου, να χρησιμοποιήσετε και τον δικό σας εξοπλισμό, εφόσον διαθέτετε.

Αναρριχητικός εξοπλισμός που σας παρέχει η Σχολή Βράχου CL-3:

 1. Κράνος (1)
 2. Μπωντριέ (1)
 3. Καραμπίνερ ασφαλείας D (2)
 4. Καραμπίνερ ασφαλείας HMS (2)
 5. Καραμπίνερ απλά (6)
 6. Συσκευή ασφάλισης τύπου Reverso (1)
 7. Φορητές ασφάλειες βράχου (καρυδάκια, exendrics, friends)
 8. Σετάκια (6)
 9. Ιμάντες ραμμένους 60cm (4)
 10. Ιμάντες άραφτους 170cm (1)
 11. Kορδονέτο 170cm, (6mm) (2)
 12. Κορδονέτο kevlar 8m (5.5 mm) (1)
 13. Δυναμικό σχοινί 60m (8.5mm) (1)

Ένδυση / Υπόδηση:

 1. Παπούτσια πρόσβασης (αθλητικά ή trekking)
 2. Αναρριχητικά παπούτσια (κατάλληλα για αρχάριους)
 3. T-shirt κοντομάνικο (βαμβακερό ή/και συνθετικό)
 4. Παντελόνι αναρρίχησης (μακρύ/capri ή κολάν)
 5. Ζακέτα φλις ή ισοθερμικό (ανάλογα την εποχή)
 6. Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
 7. Καπέλο / σκούφο (ανάλογα την εποχή)

Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:

 1. Σακίδιο πλάτης ορειβατικού τύπου (30-35lt)
 2. Γυαλιά ηλίου (category 3)
 3. Φακός κεφαλής (+ εφεδρικές μπαταρίες)
 4. Νερό 1,5-2lt (ή θέρμος για ζεστό/δροσερό ρόφημα)
 5. Κολατσιό (ξηροί καρποί, μπάρες, σάντουιτς κλπ)
 6. Αντηλιακή κρέμα & lipstik
 7. Ατομικό φαρμακείο
 8. Είδη υγιεινής, πετσέτα κλπ
 9. Μαγιό (για θαλάσσιο μπάνιο ή πισίνα)

Κατασκηνωτικά είδη (για τους αντισκηνάδες):

 1. Αντίσκηνο 2-3 εποχών
 2. Υπνόσακος (ανάλογα την εποχή)
 3. Κάριματ (στρωματάκι ύπνου)

Τιμή CL-3

470€

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 1. οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
 2. οκτώ (8) ήμερες πρακτικής στην Βαράσοβα Αιτ/νίας, την Αττική ή Ζηλνιά Ολύμπου & τα Μετέωρα
 3. θεωρητική εκπαίδευση δια ζώσης & εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)
 4. πλήρης αναρριχητικός εξοπλισμός (μπωντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ.)
 5. τεχνικές σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (e-books)
 6. πιστοποίηση HMCS CL-3 στα ελληνικά & αγγλικά
 7. ασφαλιστική κάλυψη
 8. ΦΠΑ 24%

ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

– έξοδα μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής

Η εγγραφή στην σχολή γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε πατώντας στο χαρακτηριστικό πράσινο κουμπί, της παρούσας σελίδας, με την ένδειξη “Φόρμα Εγγραφής”.

Για να ισχύει η εγγραφή σας θα πρέπει να καταθέσετε εντός 10 ημερών, από την συμπλήρωση της φόρμας, την τιμή συμμετοχής ή την προκαταβολή (50%), σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς και να μας στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης (ή ένα screenshot αυτού), στο email: info@basecamp.gr. Στην αιτιολογία της κατάθεσης, βάλτε το όνομα του/της συμμετέχοντα/ουσας.

Αφού μας στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης, θα λάβετε στο email που έχετε καταχωρήσει, την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και το παραστατικό πληρωμής που έχετε δηλώσει (απόδειξη/τιμολόγιο).

Σε περίπτωση που η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής δεν ακολουθείται από κατάθεση της προκαταβολής ή της απευθείας εξόφλησης της τιμής συμμετοχής στη σχολή εντός (δέκα), τότε η κράτηση σας στο σύστημα “πέφτει” και θα πρέπει να κάνετε νέα κράτηση συμπληρώνοντας ξανά την φόρμα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις στο συγκεκριμένο τμήμα.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί – IBAN

• Alpha Bank: GR4501401210121002320008833
• Eurobank: GR5302600950000540200964506
• Πειραιώς: GR6901715990006599126968125
• Εθνική: GR3001101070000010715114913

Ημερομηνία λήξης εγγραφών

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγραφών στο πρόγραμμα. Όμως επειδή ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος, καλό θα ήταν να κλείσετε την θέση σας (με την κατάθεση της προκαταβολής ή κατευθείαν εξόφλησης), το συντομότερο δυνατόν.

Τηλέφωνα / Email

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα μας, καλέστε στο σταθερό του γραφείου μας (+30) 211 40 14 744 ή στο κινητό (+30) 694 8525 471 ή στείλτε μας email στο info@basecamp.gr.

Chat / WhatsUP / Viber

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Messenger στο Chat της ιστοσελίδας μας www.basecamp.gr, κάνοντας κλικ στο χαρακτηριστικό πράσινο κουμπί που θα βρείτε στο κάτω δεξί μέρος της αρχικής σελίδας, ή να μας στείλετε μήνυμα χωρίς χρέωση μέσω Viber/WhatsUp στο παραπάνω κινητό.

Social Media

Για να μαθαίνετε τα νέα μας, μπορείτε να πατήσετε like στις σελίδες μας στο Facebook & Instagram:

Facebook: @Basecamp_Kotronaros

Instagram: @panagiotiskotronaros

Κοινότητα Viber

Τέλος, αν θέλετε να ενημερώνεστε σε εβδομαδιαία βάση για τα νέα μας προγράμματα, εκπαιδεύσεις, ταξίδια, ορειβατικές αποστολές, τεχνικά άθρα κλπ. μπορείτε να μας ζητήσετε με μήνυμα, στέλνοντας μας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας, να σας συμπεριλάβουμε στην κοινότητα της Πανελλήνιας Σχολής Ορειβασίας Αναρρίχησης & του BASECAMP Travel στο Viber.

Calendar HMCS

Οργανόγραμμα Εκπαιδευτικού Συστήματος HMCS

Ορειβασία Αναρρίχηση Οργανόγραμμα Σχολών HMCS

Πιστοποιήσεις Σχολής Βράχου CL-3

Αναρρίχηση Σχολή Βράχου Πιστοποίηση HMCS CL3
Rock Climbing Training Certification HMCS CL3

Οργανόγραμμα Εκπαιδευτικού Συστήματος HMCS

Ορειβασία Αναρρίχηση Οργανόγραμμα Σχολών HMCS

Πιστοποιήσεις Σχολής Βράχου CL-3

Αναρρίχηση Σχολή Βράχου Πιστοποίηση HMCS CL3
Rock Climbing Training Certification HMCS CL3

Δηλώστε συμμετοχή στα νέα μας συναρπαστικά προγράμματα !

Κάντε “Like” στις σελίδες μας σε Facebook & Instagram